Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ про фінансове управління Василівської сільської  ради

Дата: 15.04.2021 14:35
Кількість переглядів: 364

Додаток до рішення першої сесії

Василівської сільської ради

VIІІ скликання від 01.12.2020 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління

Василівської сільської  ради

 

1. Загальні положення

 

Фінансове управління  Василівської сільської ради (далі – Фінансове управління ) є виконавчим органом Василівської сільської ради, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Фінансове управління  є підзвітним, підконтрольним сільській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, сільському голові, а також підзвітний та підконтрольний Департаменту фінансів обласної державної адміністрації, Міністерству фінансів України.

У своїй діяльності Фінансове управління керується Конституцією України, законами України, Бюджетним кодексом України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, наказами Міністерства фінансів України, наказами та інструкціями Державної казначейської служби України, рішення сільської ради, розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням.

Фінансове управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та штампи.

 

 

2. Основними завданнями Фінансового управління  є:

- забезпечення реалізації державної  бюджетної політики  на території  Василівської сільської ради (далі сільської ради);

- проведення разом з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами аналізу фінансово – економічного стану територіальної громади, перспектив її подальшого розвитку;

- розроблення в установленому порядку проекту сільського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подання їх на попередній розгляд та схвалення виконавчого комітету ради;

- складання та виконання в установленому порядку розпису сільського бюджету;

- забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

- розробка пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

- здійснення загальної організації та управління виконанням сільського бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету;

- представлення прогнозу бюджету та проекту рішення про бюджет сільської ради, схвалених виконавчим комітетом, на засіданнях сільської ради;

- здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу.

 

3.  Фінансове управління  відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує реалізацію державної бюджетної політики в межах відповідної територіальної громади;

- організовує виконання Конституції і законів України, актів  Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства фінансів України та здійснення контролю за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально - економічного розвитку територіальної громади;

- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів сільської ради, аналізує соціально – економічні показники розвитку територіальної громади та враховує їх під час складання проекту та прогнозу сільського бюджету;

- вносить пропозиції щодо проекту сільського бюджету;

 

- бере участь у:

підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади та регіонального розвитку;

погодженні проектів нормативно – правових актів, розроблених іншими виконавчими органами та структурними підрозділами сільської ради;

розробленні проектів нормативно – правових актів, головними розробниками яких є інші виконавчі органи та структурні підрозділи  сільської ради;

підготовці пропозицій стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг;

розробленні проектів розпоряджень голови сільської ради;

 • аналізує соціально – економічні показники розвитку територіальної громади та враховує під час складання проекту сільського бюджету;
 • забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
 • розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету інструкції з підготовки бюджетних пропозицій до прогнозу сільського бюджету;
 • проводить під час складання і розгляду прогнозу сільського бюджету аналіз бюджетних пропозицій, поданих головним розпорядником бюджетних коштів;
 • приймає рішення про включення бюджетної пропозиції до прогнозу сільського бюджету;
 • розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету  інструкції з підготовки бюджетних запитів;
 • визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;
 • проводить під час складання і розгляду проекту сільського бюджету аналіз бюджетних запитів, поданих головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;
 • приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій до проекту сільського бюджету;
 • бере участь у підготовці звітів сільського голови;
 • готує самостійно або разом з іншими виконавчими органами та структурними підрозділами ради інформаційні та аналітичні матеріали для подання їх сільському голові;
 • розробляє порядок складання і виконання розпису сільського бюджету;
 • складає і затверджує розпис сільського бюджету, вносить в установленому порядку зміни до нього, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням; якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про сільський бюджет складає та затверджує тимчасовий розпис сільського бюджету з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України;
 • складає та затверджує паспорти по  бюджетних програмах,  виконання яких безпосередньо забезпечує Фінансове управління  ;
 • погоджує паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів сільського бюджету;
 • здійснює розподіл та перерахування коштів з рахунків сільського бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів та іншим бюджетам відповідно до вимог чинного законодавства;
 • перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами та організаціями, які фінансуються з сільського бюджету;
 • проводить експертизи сільських програм стосовно забезпеченості їх фінансовими ресурсами;
 • здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз надходжень надходження доходів до сільського бюджету, вносить пропозиції щодо заходів з мобілізації додаткових надходжень до нього;
 • організовує виконання сільського бюджету, забезпечує разом з територіальними органами Державної податкової служби України, іншими структурними підрозділами ради надходження доходів до сільського бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачення бюджетних коштів;
 • готує і подає сільській раді офіційний висновок про перевиконання чи невиконання дохідної частини загального фонду сільського бюджету, про обсяг залишків коштів загального та спеціального ( крім власних надходжень) фондів сільського бюджету для прийняття рішення про внесення змін до сільського бюджету;
 • за рішенням сільської ради розміщує тимчасові вільні кошти сільського бюджету на вкладних (депозитних) рахунках банків;
 • аналізує бюджетну та фінансову звітність про виконання сільського бюджету та інших фінансових звітів, поданих територіальними органами Державної казначейської служби України;
 • інформує сільського голови про стан виконання сільського бюджету за кожний звітний період і подає на розгляд сільської ради річний та квартальний звіти про виконання сільського бюджету;
 • розглядає у встановленому законодавством  порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;
 • опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів сільської ради;
 • погоджує висновки та подання контролюючих органів щодо повернення помилково чи надміру зарахованих коштів з сільського бюджету;
 • погоджує рішення Державної податкової служби щодо надання розстрочення (відстрочення) податкових зобов’язань або податкового збору за місцевими податками та зборами;
 • опрацьовує висновки постійних комісій сільської ради;
 • готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
 • здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу;
 • застосовує попередження про належне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;
 • приймає рішення про застосування визначених Бюджетним кодексом України заходів впливу до учасників бюджетного процесу за порушення бюджетного законодавства у межах встановлених повноважень, на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема:

зупинення операцій з бюджетними коштами;

призупинення бюджетних асигнувань;

зменшення бюджетних асигнувань;

повернення бюджетних коштів до сільського бюджету;

безспірне вилучення коштів з бюджету;

 • забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Фінансове управління ;
 • постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
 • за потреби готує документи на отримання позики в територіальному відділені Державної казначейської служби з єдиного казначейського рахунку для покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків;
 • організовує  роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;
 • забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
 • бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
 • забезпечує захист персональних даних;
 • забезпечує створення належних виробничих та соціально - побутових  умов для працівників Фінансового управління  ;
 • здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

4. Фінансове управління  має прав:

 

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, територіальних органів Державної казначейської служби України, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб документи, матеріали та інформацію з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про його виконання;

- залучати фахівців інших виконавчих органів, структурних підрозділів ради, підприємств, установ та організацій об'єднань громадян, (за погодженням з їхніми керівниками), до розгляду питань, що належать до компетенції Фінансове управління ;

- користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку  та іншими технічними засобами;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції Фінансове управління.

 

5.  Взаємодія Фінансове управління  з іншими органами та структурами

 

Фінансове управління  в  установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами й апаратом ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

6.  Керівництво Фінансове управління  

 

Фінансове управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою згідно  законодавством про службу в органах місцевого самоврядування.

 

Начальник Фінансове управління :

 

 • здійснює керівництво діяльністю Фінансове управління, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Фінансове управління;
 • подає на розгляд ради зміни до Положення про Фінансове управління;
 • затверджує посадові інструкції працівників Фінансове управління  та розподіляє обов’язки між ними;
 • планує роботу Фінансове управління;
 • затверджує розпис доходів і видатків сільського бюджету на рік і тимчасовий розпис на відповідний період, забезпечує відповідність розпису сільського бюджету встановленим бюджетним призначенням;
 • вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Фінансове управління;
 • звітує перед сільським головою про виконання покладених на Фінансове управління  завдань та затверджених планів роботи;
 • представляє інтереси Фінансове управління  у взаємовідносинах з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами сільської ради, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями;
 • видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;
 • подає на затвердження сільському голові проекти кошторису та штатного розпису Фінансове управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
 • розпоряджається коштами у межах кошторису Фінансове управління;
 • організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Фінансове управління;
 • здійснює у порядку, передбаченому законодавством притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • подає сільському голові пропозиції щодо преміювання та установлення надбавок працівникам Фінансове управління;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Фінансове управління, які не є посадовими особами місцевого самоврядування;
 • здійснює заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • проводить особистий прийом громадян з питань,що належать до повноважень Фінансове управління;
 • забезпечує дотримання працівниками Фінансове управління  внутрішнього службового і трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
 • здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

7.  Заключні положення

Накази начальника Фінансове управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані сільською радою.

Фінансове управління утримується за рахунок коштів сільського бюджету.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників Фінансове управління  визначаються в межах відповідних бюджетних призначень у встановленому законодавством порядку.

Штатний розпис та кошторис Фінансове управління  затверджується в установленому законодавством порядку.

Ліквідація та реорганізація  Фінансове управління здійснюється за рішення сесії сільської ради.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь