Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Василівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Василівської сільської ради на 2022 рік»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії

Василівської сільської ради

 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Василівської сільської ради на 2022 рік»

 

            Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету міністрів України                                 від 11.03.2004 року № 308.

           

 

            1. Вивчення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 

            Законом України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України належить до повноважень місцевих рад.

            Відповідно до статей 10, 284 Податкового кодексу України земельний податок  входить до складу податку на майно (в частині плати за землю) та належить до місцевих податків.

            На виконання цієї вимоги Кабінетом Міністрів України 24.05.2017 року прийнято постанову № 483, якою затверджено форму типового рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку, яка набрала чинності з 24.07.2017 року. Постанова прийнята з метою забезпечення єдиного підходу до встановлення ставок податку, сприяння спрощенню адміністрування, спрощення складання податкової звітності платниками, сприяння прозорості контролю за виконанням рішень як органами місцевого самоврядування, так і контролюючими органами.

            Важливість проблеми полягає в тому, що прийняття ставок сприятиме збільшенню надходжень до доходної частини сільського бюджету, а також у необхідності викладення Положень про місцеві податки відповідно до законодавства та з урахуванням змін у законодавстві. Відсутність регулювання може привести до невиконання вимог чинного законодавства.

            Відповідно до змін, внесених до Податкового кодексу України, а саме: пунктом 12.3.3 визначено, що сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.

            Враховуючи вищезазначене, необхідно ставки та пільги із сплати земельного податку, що визначені в діючому Положенні про податок на майно (в частині плати за землю) на території Василівської сільської територіальної громади, викласти у формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України.

            Доходи від плати за землю на 2021 рік заплановано надходжень у розмірі 1384,0 тис. грн.

На підставі аналізу проблему передбачається вирішити шляхом державного регулювання – прийняття рішення Василівської сільської ради "Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території сіл Василівка, Баннівка, Голиця, Калчева та Каракурт Василівської сільської ради на 2022 рік». Цим проектом рішення пропонується встановити ставки земельного податку на 2022 рік, встановити пільги зі сплати земельного податку на 2022 рік, надані відповідно до статті 284 Податкового кодексу України.

 

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

так

ні

Громадяни

+

-

Держава

+

-

Суб’єкти господарювання

+

-

У тому числі: суб’єкти малого підприємництва

+

-

            Проблема, яку передбачається розв’язати  шляхом державного регулювання – це приведення ставок земельного податку у відповідність до вимог чинного законодавства, а також до розміру, який не загрожуючи розвитку бізнесу надавав додаткові надходження в бюджет сільської територіальної громади.

            Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів неможливе, оскільки прийняття рішень про встановлення на відповідній території місцевих податків і зборів у порядку, визначеному Податковим кодексом України, належить до повноважень місцевих рад.

            Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого рішення сільської ради, оскільки Кабінетом Міністрів України запроваджено уніфіковану форму для ставок та пільг із сплати земельного податку.

 

2. Цілі регулювання

 

            Основною метою розробки проекту регуляторного акту є:

 • дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» щодо порядку його прийняття;
 • дотримання вимог Податкового кодексу України в частині встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку у формі, затвердженій Кабінетом Міністрів України;
 • забезпечення надходжень земельного податку до бюджету Василівської сільської ради.

            Впровадження регуляторного акта дозволить забезпечити реалізацію державної політики в податковій сфері, зокрема, виконання Податкового кодексу України, спрямовану на поповнення дохідної частини бюджету сільської територіальної громади для забезпечення реалізації місцевих програм.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

 1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

 

Залишення діючого наразі рішення без змін

Не прийняття проекту регуляторного акта призведе до невиконання вимог статті 284.1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Альтернатива 2.

 

Прийняття проекту регуляторного акту

Дотримання вимог статті 284.1 Податкового кодексу України у частині встановлення на території Василівської сільської територіальної громади ставок та пільг по земельному податку за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України забезпечить створення нормативно-правової бази для оподаткування земельним податком на території Василівської сільської ради та забезпечить єдиний підхід до встановлення органами місцевого самоврядування ставок та пільг по земельному податку.

 

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Відсутні надходження до бюджету сільської територіальної громади від платників земельного податку, таким чином сільський бюджет недоотримає надходжень на суму 1896,5 тис. грн.

Альтернатива 2

Запровадження уніфікованої форми для ставок та пільг із сплати земельного податку.

Очікувані надходження земельного  податку до бюджету Василівської сільської ради у 2021 році складуть 1384,0  тис. грн, прогнозні у 2022 році –  1896,5 тис. грн.

Витрати часу на підготовку проекту регуляторного акту та на проведення відстежень його результативності

 

 1. Оцінка аналізу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні надходження до бюджету сільської територіальної громади від платників земельного податку, таким чином сільський бюджет недоотримає надходжень на суму 1896,5 тис. грн.

Альтернатива 2

Встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку для суб’єктів підприємництва не матиме впливу на сферу інтересів громадян. Однак, громадяни також є платниками земельного податку, наприклад на землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. При цьому нарахування земельного податку громадянам проводиться контролюючим органом, який надсилає платникові за місцем його реєстрації податкове повідомлення – рішення про сплату податку.

Використання уніфікованої форми ставок та пільг для ознайомлення. Сплата земельного податку дасть можливість профінансувати первинну медичну допомогу населенню у 2022 році, для надання можливості на місці отримувати медичну допомогу, пільгові ліки та забезпечення житлом сімейних лікарів.

 Витрати часу на ознайомлення з рішенням.

 

 1. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

8

8

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

100

100,0

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутність витрат на сплату земельного податку

Відсутні

Альтернатива 2

Встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку за уніфікованою формою спростить користування рішеннями органів місцевого самоврядування при складанні та поданні податкової звітності платниками.

Під дію регулювання підпадатиме 8 суб’єктів господарювання – юридичних осіб (які фактично платять щороку земельний податок до сільського бюджету).

 Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01.01.2022 року. Розмір відсоткових ставок фізичних осіб змінюється 3 0,6% на 1% в порівнянні з 2021 роком. Бюджет отримає додаткові надходження, а це дозволить в повній мірі профінансувати освіту, культуру та ін.

Витрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням.

Витрати на адміністративні процедури (процедура отримання первинної інформації, організація виконання вимог регулювання).

Витрати на заповнення та подання звітності про нарахування податку на майно (у частині плати за землю) до   ГУ ДФС в Одеській області

Витрати на сплату земельного податку за ставкою, встановленою рішенням, відповідно до класифікації видів цільового призначення.

 

 

Втрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта.)

 

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 14 таблиці (Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

80,72

Альтернатива 2

Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 14 таблиці (Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємства, які виникають внаслідок дії регуляторного акта)

80,72

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Здійснити вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнути повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть буди досягнути майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнути частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

2

Не прийняття регуляторного акту призведе до неможливості подання контролюючому органу рішення в частині ставок та пільг із сплати земельного податку за формою, визначеною постановою Кабінету Міністрів України.

Даний спосіб не сприяє меті державного регулювання, а також веде до зменшення надходжень до бюджету сільської територіальної громади і не дає можливості в повній мірі фінансувати первинну медичну допомогу.

Альтернатива 2

4

Виконання вимог Податкового кодексу України, зокрема запровадження уніфікованої системи рішень щодо ставок та пільг по земельному податку. Також надходження податків дає змогу виділяти кошти на підтримку і розвиток медицини, забезпечення належних умов для залучення сімейних лікарів, виконати бюджет у 2022 році.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Для органів місцевого самоврядування:

Надходження плати за землю до бюджету громади в 2022 році будуть отримані в прогнозованому обсязі – 1896,5 тис. грн.

Для громадян:

Забезпечення фінансування з бюджету у прогнозованому обсязі для забезпечення видатків на фінансування бюджету розвитку.

 

Додаткових витрат за цією альтернативою в органах місцевого самоврядування, у громадян та суб’єктів господарювання не виникатиме

Проблема продовжуватиме існувати.

Недотримання вимог статті  284.1 Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Альтернатива 2

Для органів місцевого самоврядування:

Єдиний підхід до встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку. Надходження плати за землю до бюджету громади в 2022 році будуть отримані в прогнозованому обсязі – 1896,5 тис. грн.

Для громадян:

Використання уніфікованої форми ставок із сплати земельного податку з метою ознайомлення.  Для суб’єктів господарювання:

Спрощення користування ставками земельного податку при складанні податкової звітності

Для органів місцевого самоврядування:

Витрати часу на підготовку проекту регуляторного акту та на проведення відстежень його результативності.

Для громадян:

Витрати часу на ознайомлення з регуляторним актом.

Для суб’єктів господарювання:

Витрати на ознайомлення з рішенням та сплати податків – 136,1 тис. грн.

Задекларовані цілі будуть досягнуті у разі прийняття акта. Зокрема, дотримані вимоги Податкового кодексу України щодо форми рішення про ставки та пільги по земельному податку. А також в повній мірі буде профінансовано утримання та розвиток амбулаторії та фельдшерсько-акушерських пунктів на території громади.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми залишається, цілі не будуть досягнуті

Зовнішні чинники відсутні

Альтернатива 2

Вирішення проблеми в повному обсязі

Зміни до діючого законодавства України

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

            Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми, є виконання вимог Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів                     від 24.05.2017 року № 483, що відбуватиметься шляхом встановлення ставок та пільг по земельному податку відповідно до видів цільового призначення земель, визначених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року                № 548 зі змінами.

            Розробку та прийняття цього проекту регуляторного акта необхідно здійснити з дотриманням вимог Податкового кодексу України в частині термінів його прийняття та оприлюднення, вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

            Проект рішення в повній мірі відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

 • доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження земельного податку, та нарощування доходної частини бюджету сільської територіальної громади;
 • ефективності – запровадження даного регуляторного акту дасть змогу у подальшому отримувати додаткові надходження від земельного податку, особливо за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності);
 • збалансованості – для суб’єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт – чітке визначення умов сплати земельного податку, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;
 • передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб’єктам господарювання, які є платниками земельного податку, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу на подальші роки;
 • принципу прозорості – даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційному вебсайті Василівської сільської ради в мережі Інтернет (vasylivskagr.gov.ua) в розділі «регуляторна політика»);

-     врахування громадської думки – протягом місяця з дати опублікування.          

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта») не проводилися. Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки земельного податку, видатки фіскальних органів місцевого самоврядування не зміняться.

Питома вага малого підприємництва (мікро) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100%. У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено розрахунок на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва (М-Тест)).

 

7. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

            Втрати суб’єктів господарювання малого підприємництва. які виникають внаслідок дії регуляторного акту, складатимуть 645,76 грн на рік (наведені в додатку 1).                                                                       

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва за формою Додатку 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта не проводили, оскільки в додатку 2 здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (Тест малого підприємництва). Зазначені витрати                                   складатимуть  136095,76 грн, в т.ч. сплата земельного податку 135450,00 грн. (на 1 рік).

 

8. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

            Строк дії цього регуляторного акта запропоновано встановити на бюджетний період 2022 року.

            Зміна терміну дії акта можлива в разі зміни нормативно-правових актів, на вимогах яких базується проект регуляторного акта або перегляду сільською радою ставок місцевих податків і зборів.

            Термін набрання чинності регуляторного акта з 01 січня 2022 року.

 

 

9. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

            Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:

 1. Обсяги надходжень земельного податку до бюджету Василівської сільської територіальної громади.

 

Показники надходжень земельного податку

            у 2020-2020 роках                            тис. грн.

Показники результативності

Плановий обсяг на 2021 рік

Прогнозний обсяг на 2022 рік

Земельний податок з юридичних

135,5

 

135,5

Земельний податок з фізичних осіб

1248,6

 

1761,0

Разом:

1384,1

1896,5

 

Індикативні прогнозні показники доходів бюджету сільської територіальної громади обраховані з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки» зі змінами.

 1. Динаміка кількості платників земельного податку.
 2. Розмір коштів і час, що витрачатиметься платниками на дії, пов’язані з виконанням вимог цього акта.

            Витрати часу для ознайомлення з регуляторним актом по 8 суб’єктам господарської діяльності, які підпадатимуть під дію регулювання, оцінюватимуться у сумі

645,76 грн.( на 1 рік).

            4. Рівень поінформованості платників з основних положень цього регуляторного акта.

            Рішення про встановлення місцевих податків і зборів, зміни до розмірів (ставок) місцевих податків і зборів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Василівської сільської ради (https:// vasylivskagr.gov.ua ) у визначені законодавством терміни.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

            Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом, з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, але не пізніше, ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставок земельного податку, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – Фінансовим відділом Василівської сільської ради, шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету сільської територіальної громади.

 

                        Додаток 1

 

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва,

які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядко-вий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

0

0

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, гривень

0

0

8

Інше, гривень (витрати на ознайомлення з рішенням та затвердженими ставками і пільгами із сплати земельного податку, звітування до відповідного органу, сплата податків)

2*40,36

0

9

Разом (сума рядків: 1+2+3+4+5+6+7+8), гривень

80,72

0

10

Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

8

0

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 * рядок 10), гривень

645,76

0

 

            Розмір ставок земельного податку для юридичних осіб в порівнянні з 2021 роком не змінюється, додаткових витрат суб’єкта господарювання малого підприємництва на сплату земельного податку не виникне.

            Відповідно до показників державного бюджету на 2022-2023 роки, мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2022 року складе 6700,00 гривень, у погодинному розмірі – 40,36 грн (6700/166 роб. годин).

            Витрати на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, які виникатимуть внаслідок дії регуляторного акта, за рік складатимуть 80,72 грн.

 

 

Сільський голова                                                                                     Петро БОЙЧЕВ

 

 

Додаток 2

 

Тест малого підприємництва

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання.

Консультації щодо визначення аналізу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з період 10 лютого 2021 р. по 10 березня 2021р.

Період

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо) Інтернет-консультації прямі (Інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консуль-

тацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

10.02.2021

10.03.2021

Робочі наради, зустрічі, консультації по телефону, онлайн-опитування

 

Ознайомлення підприємців з проектом регуляторного акта. Представники мікро- та малого підприємництва надали пропозиції щодо витрат, пов’язаних із здійсненням регулювання (зокрема зазначено, що додаткових втрат, пов’язаних з виконанням такого рішення, не виникатиме крім витрат часу на ознайомлення з регуляторним актом, звітування та сплати податку)

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (макро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання:  8 одиниць;

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема впливає, 100 відсотків (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатку 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання:

 

Поряд

ковий

номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання  (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

 • сплата земельного податку

16931,25

0

0

6

Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5)

16931,25

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

8

0

0

8

Сумарно, гривень

135450,00

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання (30 хв)

 20,18

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання (сплата податків) (20 хв)

13,45

0

0

11

Процедури офіційного звітування (70 хв)

47,09

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

80,72

0

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємства, що повинні виконати вимоги регулювання одиниць

8

0

0

16

Сумарно, гривень

645,76

0

0

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів підприємництва

Василівської сільської ради

Процедура регулювання суб’єктів великого і середнього підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адмініст-рування*        (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0

0

0

8

0

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та спрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

0

0

0

0

0

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

0

0

0

0

0

7. Інші адміністративні процедури

0

0

0

0

0

Разом за рік

0

0

0

0

0

               Процедура регулювання не потребуватиме у органів місцевого самоврядування додаткових витрат для її впровадження.

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва,

що виникають на виконання вимог регулювання

 

Поряд-

ковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) грн.

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

135450,00

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

645,76

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

136095,76

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

136095,76

0

 

 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва запропонованого регулювання

 

На території Василівської об’єднаної територіальної громади пропонується встановити не максимально можливі ставки земельного податку (максимальна ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких                      проведено – 3 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) – 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки). Середню ставку земельного податку на території  Василівської   сільської територіальної громади пропонується встановити у розмірі 1 відсотка.

Даним проектом рішення також пропонується встановити пільги із сплати земельного податку для окремих груп платників.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акту значних витрат у суб’єктів малого підприємництва не виникатиме.

 

 

Сільський голова                                                                                     Петро БОЙЧЕВ

 

 

                                                                      

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь