Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу-адміністратора з надання адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету Василівської сільської ради

Додаток 7

До розпорядження

від 11.03.2021 р. №

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

 начальника відділу-адміністратора  з надання  адміністративних послуг «ЦНАП» виконавчого комітету Василівської сільської ради

1.Загальні положення

  1.1. Начальник відділу-адміністратор з надання адміністративних послуг «Центру надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради, (далі начальник відділу) є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається на посаду та звільняється сільським головою, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 1.2. Посада відноситься до шостої категорії посадової особи місцевого самоврядування.

  1.3. Начальник відділу підпорядковується сільському голові Василівської сільської ради.

  1.4. У своїй роботі  керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про запобігання корупції», постановами Кабінету Міністрів України, Положенням про Центр надання адміністративних послуг Василівської сільської ради, Регламентом роботи Центру надання адміністративних послуг, розпорядженнями сільського голови, Інструкцією з діловодства та іншими нормативними актами.

 

2. Завдання та обов’язки

1. Формування та реалізація єдиної державної політики у  громадському суспільстві та сфері підприємництва  з питань надання адміністративних послуг, дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

  1. 2.Координація роботи Центру надання адміністративних послуг Василівської сільської ради (далі – ЦНАП) у порядку, встановленому чинним законодавством;
  2. 3.Забезпечення прозорості надання адміністративних послуг, виконання дозвільних, погоджувальних процедур, контролю за дотриманням виконавцями - суб'єктами надання адміністративних послуг регламентів надання адміністративних послуг (інформаційних та технологічних карт надання адміністративних послуг),
  3. 4.Забезпечення взаємодії між суб'єктами надання адміністративних послуг, дозвільними органами, суб’єктами господарювання у вирішені проблеми уніфікації процедур видачі документів дозвільного характеру, надання адміністративних послуг.

2.5. Організація розвинутої системи інформаційно-консультаційного забезпечення суб’єктів господарювання;

2.6. Забезпечення дотримання єдиних підстав до порядку надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання;

2.7. Узагальнювати практику застосування законодавства у сфері надання адміністративних послуг, здійснення дозвільних процедур для суб’єктів господарювання та підготовка пропозицій сільської раді, її виконкому щодо вдосконалення їх механізмів.

2.8.  Організовувати роботу державного реєстратора з питань  державної реєстрації речових прав та питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, здійснення контролю за додержанням  ними вимог чинного законодавства з питань прийому, реєстрації та видачі документів погоджувального характеру, адміністративних послуг.

2.9. Розглядати звернення і пропозиції органів  виконавчої влади, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, об’єднань громадян, засобів масової інформації та громадян з питань, що належать до компетенції  відділу.

2.10. Надавати необхідну консультаційну допомогу суб’єктам госпо-дарювання, громадянам з питань, віднесених до компетенції відділу.

2.11. Організовувати роботу щодо запобігання проявам корупції серед посадових осіб підпорядкованого підрозділу.

2.12. Здійснювати контроль за функціонуванням системи електронного реєстру адміністративних послуг, формуванням реєстру документів  адміністраторами.

2.13. Здійснювати щоденний моніторинг звернень громадян, суб’єктів господарювання з питань здійснення дозвільних, погоджувальних  процедур, адміністративних послуг.

2.14. Інформувати сільського голову відповідно до розподілу обов’язків, про порушення  вимог законодавства з питань надання адміністративних послуг, видачі  документів дозвільного характеру,  посадовими особами місцевих дозвільних органів, суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.15. Визначати потребу і пріоритетні напрями підготовки, пере-підготовки та підвищення кваліфікації працівників.

2.16. Готувати нормативно-інструктивні, методичні матеріали з питань компетенції відділу для поповнення веб –сайту Василівської сільської ради.

2.17. Здійснювати прийом суб’єктів господарювання в Центрі надання адміністративних послуг по питанню надання адміністративних послуг, видачі документів дозвільного характеру.

2.18. Здійснювати прийом документів, необхідних для одержання адміністративної послуги, їх реєстрацію, формування вхідного пакету та його передачу відповідним суб’єктам надання послуги;

2.19. Видавати результати адміністративної послуги;

2.20. Контролювати дотримання суб’єктами надання послуги строків розгляду звернень та видачі результату адміністративної послуги;

2.21. Забезпечувати інформування суб’єкта звернення про результати розгляду їх звернень та результат послуги;

2.22. Здійснювати обробку, збір, реєстрацію накопичення, зберігання, зміну, поновлення, використання та поширення персональних даних відповідно до законодавства про захист персональних даних;

2.23. Отримувати письмову згоду від фізичних осіб на обробку персональних даних,  роз’яснювати   порядок   та   підстави   для   обробки   персональних  даних, повідомляти про їх права та мету обробки персональних даних; протягом десяти робочих днів повідомляти про включення до бази персональних даних;

2.24. Здійснювати зняття документів з контролю на основі надання адміністративної послуги;

2.25. Здійснювати:

перевірку належності документа, до якого вноситься відомості про місце проживання, його дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання/перебування;

реєстрацію (за встановленими Правилами) місця проживання/перебування фізичної особи після подання особою або її представником необхідних документів;

зняття з реєстрації (за встановленими Правилами) місця проживання/перебування фізичної особи після подання особою або її представником необхідних документів;

внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування
у документ, до якого вносяться ці відомості;

формування та внесення даних про реєстрацію місця проживання/перебування фізичної особи до Реєстру територіальної громади;

оформлення та видачу довідки про реєстрацію місця проживання/перебування дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки;

направлення повідомлення, у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці, в той же день, про зняття особи з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного реєстру;

перевірку некоректних відомостей Реєстру територіальної громади, виявлених розпорядником Реєстру;

підготовку відомостей з інформацією щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб для передачі органам виконавчої влади у передбачених законом випадках.

3. Права

 3.1. Отримувати в порядку, встановленому законодавством від відповідних органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій всіх форм власності інформаційні матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.2.Взаємодіяти з органами місцевого самоврядування, міськими органами державної виконавчої влади, громадськими організаціями, суб’єктами підприємницької діяльності, засобами масової інформації при виконанні покладених на нього завдань.

3.3.Представляти інтереси   відділу в інших структурних підрозділах виконкому Василівської сільської ради з питань, що належать до його компетенції.

3.4.Організовувати та проводити заходи щодо надання консультативно-правової допомоги суб’єктам господарювання із залученням відповідних спеціалістів з питань, віднесених до їх компетенції (за згодою).

3.5.Брати участь у нарадах, семінарах, які проводяться органами місцевого самоврядування, міськими органами державної виконавчої влади у межах своїх повноважень. Скликати в установленому порядку наради з питань, що  належать до компетенції відділу.

3.6. Брати участь у роботі сесій сільської ради, засідань виконкомів, виносити на їх розгляд пропозиції в межах компетенції  відділу.

3.7.Самостійно вирішувати всі питання діяльності  відділу в межах компетенції, яка визначена Положенням про ЦНАП, рішеннями сільської ради і виконкому.

3.8. Надавати пропозиції сільському голові  щодо структури  відділу, прийняття та звільнення працівників  відділу; присвоєння посадовим особам чергових рангів; заохочення працівників за результатами роботи; установлення розміру надбавок; застосування стягнень за порушення трудової дисципліни; кадрового резерву   на посади  працівників  відділу.

3.9. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, порушувати клопотання щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи  Центру надання адміністративних послуг

                                                4. Відповідальність

4.1. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, покладених на нього в межах і порядку, встановлених чинним законодавством, бездіяльність або невикористання наданих йому прав;

4.2. За порушення норм етики поведінки та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням;

4.3. Відповідно до Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції»;

4.4. При наявності інших підстав, передбачених законодавством про працю та про службу в органах місцевого самоврядування.

4.5 Начальник відділу не несе відповідальності за прийняті рішення державними реєстраторами при вчинені реєстраційних дій.

5. Кваліфікаційні вимоги

5.1. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та стаж роботи на державній службі або в органах місцевого самоврядування не менше 2 років чи стаж роботи в інших сферах управління не менше 3 років.​​​​​​​

З посадовою інструкцією ознайомлений:

начальник відділу-адміністратор

з надання адміністративних послуг

«Центр надання адміністративних послуг»

виконкому Василівської сільської ради             ___________________________

 

 

«____» ______________2021р.

 

 

Секретар сільської ради                                                         Ганна ІВАНОВА                   

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь