Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Рішення "Про місцевий бюджет Василівської сільської територіальної громади на 2021 рік"

                                                                              УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТРЕТЯ СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

15543000000

                                                                                                                 (код бюджету)

Про місцевий бюджет

Василівської сільської територіальної громади на 2021 рік

           Відповідно до Бюджетного кодексу України (зі змінами), пункту 23 частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 03 серпня 2018 року № 668 «Про затвердження Типової форми рішення про місцевий бюджет»,  

Василівська сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

- доходи місцевого бюджету у сумі  77 923 460  гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 77 179 460  гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету  -744 000  гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

  - видатки місцевого бюджету у сумі 77 923 460  гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого  бюджету 77 145 752 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 777 708 гривень;

профіцит за загальним фондом місцевого бюджету у сумі 33 708 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету у сумі 33 708 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,013 відсотків видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету  у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,26 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до рішення.

3.. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл витрат бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію,капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  5 207 950- гривень згідно з додатком  6 до рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2021 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам;

-  оплата енергоносіїв;

-  інші, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України.

7. Відповідно до статей 43 і 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Василівської сільської ради отримувати в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням  до кінця поточного бюджетного періоду.

8. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням видатків загального фонду, в першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахувань на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв обов'язково покриваються управлінням Державної казначейської служби України в Болградському районі Одеської області в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Визначати:

у 2021 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 гривень;

на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу у сумі 0,00 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 0,00 гривень.

10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2021 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 69-1 Бюджетного кодексу України, у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

11. Встановити, що в 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду (бюджету розвитку) місцевого бюджету згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, направляються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що невикористаний обсяг субвенцій, виділених у 2021 році з місцевого бюджету (за рахунок коштів місцевого бюджету) районному бюджету та іншим бюджетам, а також субвенцій, виділених з інших місцевих бюджетів, зберігається на рахунках бюджету для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

13. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету:

13.1. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

13.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

13.3. Забезпечити утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на преміювання та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах або планах використання бюджетних коштів.

13.4 Забезпечити проведення індексації заробітної плати працівників бюджетних установ відповідно до Закону України «Про індексацію доходів населення».

13.5. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів сільського бюджету обґрунтованих лімітів енергоспоживання (додаток 7).

13.6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13.7.Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових  зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету.

13.8. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 5 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

13.9. Забезпечити прийняття бюджетних зобов’язань та проведення видатків за рахунок загального фонду місцевого бюджету, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України, тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, та забезпечивши відповідність щомісячного обсягу фактичних видатків обсягам призначень, встановлених планами використання бюджетних коштів.

13.10. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення видатків за спеціальним фондом сільського бюджету винятково в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

13.11. Передбачати видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису, на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

13.12. Забезпечити під час укладання угод (договорів, контрактів тощо) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за кошти сільського бюджету встановлення обов'язковою умовою застосування штрафних санкцій до суб'єктів господарювання за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань. Зарахування коштів, отриманих від сплати таких штрафних санкцій, здійснювати до доходів загального фонду сільського бюджету.

13.13.  Забезпечити  затвердження паспортів бюджетних програм протягом  45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

13.14. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

13.15.Здійснювати контроль за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитуванням бюджету.

13.16. Забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

14. Виконавчому комітету Василівської сільської ради:

14.1. Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України у процесі виконання сільського бюджету вносити сільській раді пропозиції про внесення змін і доповнень по доходах і видатках, у разі настання випадків, передбачених Бюджетним кодексом України.

14.2. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами в порядку, передбаченому статтею 23 Бюджетного кодексу України.

14.3. забезпечити першочергове фінансування видатків за захищеними статтями видатків в межах наявних ресурсів згідно із затвердженим помісячним розписом загального фонду сільського бюджету;

14.4. здійснювати фінансування видатків у межах фактичних надходжень до сільського бюджету;

14.5. відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

15. Установити, що у 2021 році передача в оренду майна комунальної власності територіальних громади села здійснюється на конкурсних умовах.

16. Вжити заходів щодо забезпечення виконання показників по доходах, затверджених у бюджеті, а також зменшення обсягів податкової заборгованості (недоїмки) по всіх видах податків і зборів ( обов'язкових платежів).

17. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Зазначати положення щодо здійснення з 01 січня 2021 року з бюджету територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, закладів, визначених у додатку 8 до цього рішення відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України.

       19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради  з питань фінансів, бюджету,планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Василівський сільський голова                                              П.Д.Бойчев

24 грудня 2020 року

72 - VІIІ

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь