Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії  Василівської сільської ради «Про встановлення єдиного податку»

Дата: 07.06.2021 11:04
Кількість переглядів: 371

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії

 Василівської сільської ради

«Про встановлення єдиного податку»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Василівської сільської територіальної громади «Про встановлення єдиного податку» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308 із змінами.

 1. Визначення проблеми

Проблеми, які передбачається розв’язати та причини їх виникнення – це безпосередня вимога законодавства, а також приведення регуляторних актів та АРВ у відповідність до законодавства. Органи місцевого самоврядування ухвалюють рішення про місцеві податки та збори. Враховуючи, що в разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.3 статті 10 Податкового кодексу України (надалі – Кодекс), рішеннями місцевого самоврядування, такі податки і збори сплачуються платниками згідно з нормами  цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.  

Важливість проблеми – забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку села, шляхом реалізації місцевих програм виконання яких залежить від наповнення сільського бюджету і потребує відповідного фінансового забезпечення.

Станом на 01.01.2021р. на території Музиківської сільської територіальної громади обліковано платників єдиного податку: І групи – 8 суб’єктів господарювання; ІІ групи – 68 суб’єктів господарювання. Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів мікро підприємництва враховувались основні макропоказники економічного та соціального розвитку України ( лист Міністерства Фінансів України «Про особливості складання проектів місцевих  бюджетів на 2021 рік» №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.) на 2022 рік прогнозований розмір мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня 2022 року (надалі – прожиткового мінімуму) складе 2481,00 грн, мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2022 року (надалі мінімальної заробітної плати) – 6700,00 грн. На кількість суб’єктів господарювання може вплинути економічна ситуація, оскільки працездатне населення шукає джерела доходу за територіальними межами країни і села, а також вплив пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування і фіксовані  ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців встановлюються радами в межах ставок, визначених Кодексом (для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб із розрахунку на календарний місяць для всіх видів господарської діяльності, для другої групи платників єдиного податку у межах 20 відсотків  розміру мінімальної заробітної плати із розрахунку на календарний місяць для всіх видів господарської діяльності). Пропонується залишити діючі розміри єдиного податку  для фізичних осіб – підприємців першої групи у розмірі 10 відсотків прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01.01.2022 року та фізичних осіб – підприємців другої групи у розмірі 20 відсотків мінімальної заробітної плати на 01.01.2022 року. Прийняття даного рішення дасть можливість залучити фінансовий ресурс до сільського бюджету.

Група

Розмір ставки, %

Оплата за місяць, грн.

Оплата за рік одним суб’єктом, грн.

2021р

з 01.01.2022р

2021р

з 01.01.2022р

2021р

з 01.01.2022р

І (8ос.)

10

10

227,00

248,10

2724,00

2977,20

ІІ

(68 ос.)

20

20

1200,00

1340,00

14400,00

16080,00

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Орган місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти мікро підприємництва

+

 

            Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме сільських рад належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Кодексом.

    Проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого акту, так як він приймався  тільки на 2021 рік і потребує розгляду та встановлення єдиного податку з 01 січня 2022 року безстроково. Хоча ст. 12.3.5. Податкового кодексу України передбачено, що у разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, проблема продовжує існувати так, як є небезпека можливих змін у законодавстві, а діюче рішення не поширюється на подальші періоди.

           Також Кодексом зобов’язано копію ухваленого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них надіслати в електронному вигляді у десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування встановлених місцевих податків і зборів або змін до них і офіційне оприлюднення щодо встановлення місцевих податків та зборів не пізніше як у десятиденний строк після їх прийняття та підписання.

            Кожен податок є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством єдиний податок є одним із джерел надходжень загального фонду бюджету територіальної громади, за рахунок якого утримуються бюджетні установи громади, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту. Питома вага податку в загальних находженнях до сільського бюджету становить 33,5%. Стабільність надходжень, що формують загальний фонд бюджету територіальної громади, дозволяє забезпечити безперебійну життєдіяльність села в різних сферах, своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та провести всі інші соціально важливі видатки, отримати всім мешканцям громади суспільні послуги в тій чи іншій сфері, якими опікуються органи місцевого самоврядування.

            Для встановлення ставок по єдиному податку з 01.01.2022 року необхідно провести регуляторну процедуру.

 1. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ в цілому, основними цілями його прийняття є:

 • встановлення оптимальних розмірів ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність на території Василівської сільської територіальної громади;
 • забезпечення стабільних доходів до бюджету сільської територіальної громади;
 • виконання місцевих програм, вирішення загально сільських проблем;
 • забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу щодо єдиного податку.
 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
 1. Під час розробки проекту регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акта (відмова від регулювання)

У разі не прийняття  рішення про встановлення єдиного податку на період із 01.01.2022 р. рішення Василівської сільської ради про встановлення єдиного податку на 2021 рік втратить чинність, а суб’єкти господарювання сплачуватимуть єдиний податок за ставками, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування цього податку.  Разом з тим, діюче на території Василівської СТГ рішення не поширюється на подальші періоди і у разі можливих змін у законодавстві є небезпека втрати надходжень  єдиного податку.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акта

(Установлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб-підприємців І і ІІ груп платників єдиного податку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму – для І групи і 20% від мінімальної заробітної плати  - для ІІ групи (розмір ставок у відсотковому виразі залишається незмінним протягом   2021 років)

Забезпечення досягнення цілей державного регулювання.

Сталі надходження у сумі 1117,3 тис. грн до сільського бюджету без погіршення умов для розвитку мікробізнесу.

Належне фінансування місцевих програм розвитку громади.

Приведення регуляторних актів та АРВ до них у відповідність до чинного законодавства (а саме прийняття рішень про встановлення ставок податків на необмежений строк дії).

При описі альтернатив використовувались показники надходжень до бюджету від сплати єдиного податку платниками І і ІІ груп. Максимальна ставка податку для платників І групи 227,00 грн на 2021р. та 248,10 грн на 2022р. (від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01.01.2021р. -2270,00грн, прогнозовано на 2022р. -2481,00грн ), ІІ групи 20% - 1200,00 грн на 2021р. та 1340,00 грн на 2022р. (від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01.01.2021р. 6000,00грн, прогнозовано на 01.01.2022р. 6700,00 грн).

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органу місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не передбачені

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування єдиного податку

Альтернатива 2

Надходження до сільського бюджету у 2022 році за фіксованими ставками з урахуванням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на 01.01.2022р., прогноз у сумі 1117,3 тис. грн, що на 116,3 тис. грн більше очікуваних надходжень 2021р.за рахунок збільшення розміру мінімальної заробітної плати  та прожиткового мінімуму.

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування єдиного податку.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Витрати для жителів громади в тому випадку, якщо суб’єкти господарювання підвищать ціни на товари і послуги.

Альтернатива 2

Надходження, пов’язані зі сплатою єдиного податку до сільського бюджету на прогнозованому рівні 1117,3  тис. грн. За рахунок надходження податків до сільського бюджету фінансуються такі сфери як освіта, соціальний захист, культура. Наприклад, на заходи соціального захисту населення – 95,3 тис.грн, тому надходження від сплати єдиного податку у 2022 році плануємо спрямувати на виплату матеріальної допомоги населенню що забезпечує виконання програми соціального захисту населення. У наступні роки надходження від сплати податку будуть спрямовані на покращення і розширення  послуг для  населення громади. Прогнозовано за п’ять років надходження складуть 5586,5 тис. грн.

Витрати для жителів громади в тому випадку, якщо суб’єкти господарювання підвищать ціни на товари і послуги.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

            Визначення кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під регулювання за даними внутрішнього реєстру надходжень платників податків.

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

0

0

0

І група - 8

ІІ група - 68

 

76

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

 

100%

100%

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні, враховуючи, що у разі не прийняття рішення про встановлення ставок з 2022 року, сплата податку буде проводитись за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному, тому підприємці будуть сплачувати все одно єдиний податок. Але, у разі можливих змін у законодавстві є небезпека втрати надходжень податку, так як діюче рішення не поширюється на подальші періоди. І підприємці зможуть не сплачувати єдиний податок.

Суб’єкти господарювання – платники єдиного податку у 2022 році будуть сплачувати податок за ставками, які діяли у 2021 році. Тобто прогнозовано сума витрат на сплату податку становитиме 1117,3 тис. грн.

Альтернатива 2

Встановлення чітких ставок єдиного податку на довгостроковий період (не обмежуючись одним роком) для всіх видів господарської діяльності, їх постійність та незмінність, здійснення господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування зі ставками єдиного податку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( І група) та 20% від мінімальної заробітної плати (ІІ група).

Прозорий механізм справляння податку.

Бюджет отримає надходження у сумі 1117,3 тис. грн у 2022 році – це  забезпечить підтримку окремих категорій населення, дозволить збільшити видатки на утримання інфраструктури громади та створити сприятливі умови для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестиційних коштів, які можуть бути спрямовані на розвиток комплексної  програми розвитку малого та середнього підприємництва в селі.

А також прогнозовано бюджет зможе отримувати кошти від сплати податку на протязі 5 наступних років – 5586,5 тис. грн, а підприємці зможуть планувати свою діяльність на довгостроковий період.

Сплата єдиного податку із розрахунку на календарний місяць для всіх видів господарської діяльності для першої та другої груп у відсоткових розмірах, прийнятих на рівні минулих років для першої групи платників єдиного податку – ставка 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленої законом на 01 січня бюджетного року та  для другої групи – 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня бюджетного року. У 2022 році витрати на сплату податку складуть для І групи  у сумі 2977,20 грн, що на 253,20 грн більше, ніж у 2021 році, для ІІ групи у сумі 16080,00 грн, що на 1680,00 грн більше, ніж у 2021 році на одного суб’єкта мікропідприємництва (за рахунок збільшення розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати). Орієнтовно на наступні 5 років витрати на сплату податку будуть мати постійну тенденцію.

            Дія даного регуляторного акту на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва не впливає.

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

            З урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей здійснено вибір оптимального альтернативного способу.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття проекту регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде).

3 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться,  деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття проекту регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

 

Невідповідність регуляторних актів чинному законодавству

Альтернатива 2

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, стабільність місцевої політики у сфері регулювання діяльності суб’єктів господарювання,   збільшення дохідної частини бюджету, що забезпечить часткове фінансування сфери соціального захисту населення, виплату матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та надати медико-соціальну та побутову допомогу громадянам, людям похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок), грн.

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Відсутні, так як  Податковим кодексом України регламентується сплата обов’язкових податків за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному. Вигоди можуть виникнути  в разі внесення змін до законодавства, а діюче рішення не розповсюджується на наступні періоди.

1124,0тис. грн у т.ч. єдиний податок 1117,3 тис.грн

Альтернатива є неприйнятною, через ризик втрати надходжень податку, за рахунок можливого внесення змін до законодавства. Враховуючи, що діюче рішення не поширюється на подальші періоди.

Альтернатива 2

Надходження до бюджету єдиного податку у сумі 1117,3 тис. грн дасть можливість частково (приблизно на 85%) профінансувати сферу соціального захисту населення.

1124,0 тис. грн у т.ч. єдиний податок 1117,3 тис.грн

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акту забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, збільшення дохідної частини бюджету, що забезпечить часткове фінансування сфери соціального захисту населення, а саме компенсацію пільгового проїзду автомобільним транспортом, виплату матеріальної допомоги окремим категоріям громадян та надати медико-соціальну та побутову допомогу громадянам, людям похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам.

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Причиною відмови є те, що діючий регуляторний акт прийнятий тільки на 2021 рік і не поширюється на подальші періоди. В разі змін до законодавства сільська рада може залишитись без сталих надходжень єдиного податку.

Не прийняття регуляторного акту з 01 січня 2022 року призведе до того, що у 2022 році податок буде нараховуватись за ставками 2021 року. Зміни  в чинному законодавстві можуть мати як позитивний так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. Прийнятий регуляторний акт тільки на 2021 рік не зможе забезпечити стабільність для суб’єктів господарювання у майбутньому.  

Альтернатива 2

Досягнення встановлених цілей відбудеться лише за умови безпосереднього державного регулювання, шляхом прийняття запропонованого акту. Цей спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним та доцільним, оскільки відповідає вимогам чинного регулювання, забезпечує надходження до сільського бюджету, забезпечує досягнення цілей державного регулювання і дасть можливість частково (приблизно на 85%) профінансувати сферу соціального захисту населення.

За таких обставин, перевага була віддана даній альтернативі, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахування особливостей роботи сільської ради, її  виконавчого органу.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту. Зміни  в чинному законодавстві можуть мати як позитивний так і негативний вплив на дію цього регуляторного акта. У разі можливих змін до законодавства, є небезпека втрати надходжень від сплати єдиного податку у наступних бюджетних роках, а діюче рішення не розповсюджується на подальші періоди. Зовнішнім фактором, який також може вплинути негативно – неналежне ставлення до сплати єдиного податку суб’єктами господарювання. Крім того на кількість суб’єктів господарювання може вплинути економічна ситуація, оскільки працездатне населення шукає джерела доходів за територіальними межами країни та міста. Також на кількість підприємців може негативно вплинути ситуація з пандемією  COVID-19, а саме карантинні заходи.   Позитивним фактором є надходження коштів до сільського бюджету у 2022 році та наступні 5 років у сумі 1117,3 тис. грн за рік, які використовуватимуться на часткове задоволення суспільних благ територіальної громади (пільговий проїзд окремих категорій громадян, виплата матеріальної допомоги населенню, надання медико-соціальної та побутової допомоги громадянам, людям похилого віку, інвалідам…). Передбачається, що суб’єкти підприємницької діяльності – платники єдиного податку І та ІІ груп усіх видів діяльності, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог. Також підприємці матимуть змогу планувати свою діяльність на довгострокову перспективу.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта: прийняття даного регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта: прийняття цього регуляторного акта забезпечить належне справляння єдиного податку на території Музиківської сільської територіальної громади та надходження його до  сільського бюджету в прогнознозованих обсягах. Контроль за дотриманням вимог акта здійснюватиметься відповідно до чинного законодавства ГУ  ДПС у Одеськії області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Перешкоди, щодо можливого провадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

Податковим кодексом України відповідно до п.10.2 статті 10 передбачено, що місцеві ради обов’язково встановлюють єдиний податок, але у разі не прийняття даного регуляторного акта податок буде нараховуватись за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному.

            5.Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Основними механізмами, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми, є виконання вимог Податкового кодексу України, що відбуватиметься шляхом прийняття рішення «Про встановлення єдиного податку».   

Розробку та прийняття цього проекту регуляторного акта необхідно здійснити з дотриманням вимог Податкового кодексу України в частині термінів його прийняття та оприлюднення, вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

            Проект рішення в повній мірі відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

 • доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження єдиного податку для І та ІІ груп платників всіх видів діяльності, та нарощування дохідної частини бюджету сільської територіальної громади;
 • ефективності – запровадження даного регуляторного акту дасть змогу у подальшому отримувати додаткові надходження від єдиного податку;
 • збалансованості – для суб’єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт – чітке визначення умов сплати єдиного податку для І та ІІ груп платників всіх видів діяльності, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;
 • передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб’єктам господарювання, які є платниками єдиного податку (І та ІІ груп платників всіх видів діяльності), створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу на подальші роки;
 • принципу прозорості – даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Василівської сільської ради в мережі Інтернет (vasylivskagr.gov.ua) в розділі «регуляторна політика»);

-     врахування громадської думки – протягом місяця з дати опублікування.          

            З метою підтримки малого підприємництва, сприяння стабільності,  самозайнятості населення, створення додаткових робочих місць проектом пропонується залишити відсотковий розмір ставок єдиного податку на рівні  2021 років та затвердити ставки на необмежений термін дії.

            Організаційні заходи для впровадження регулювання

 - розробка проекту регуляторного акту «Про встановлення єдиного податку» та обговорення його на засіданнях робочої групи з дотриманням принципів державної регуляторної політики;

- опублікування в засобах масової інформації або у мережі Інтернет з метою отримання зауважень та пропозицій щодо ставок єдиного податку;

- розгляд внесених з боку суб’єктів підприємницької діяльності пропозицій та зауважень;

- направлення до уповноваженого органу для підготовки у втановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій щодо удосконалення проекту відповідно до принципів державної регуляторної політики;

- затвердження проекту регуляторного акта «Про встановлення єдиного податку» на засідані сесії Василівської сільської ради;

- здійснення моніторингу надходжень до бюджету сільської територіальної громади коштів від цього податку.

            Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами фіскальної служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання  (фізичними особами-підприємцями), які сплачують єдиний податок від усіх видів діяльності у порядку та на умовах, визначених Кодексом і цим рішенням, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (Постанова Кабінету Міністрів від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта») не проводилися. Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування не передбачається. Незалежно від того чи будуть встановлені ставки єдиного податку для платників І та ІІ груп із розрахунку на календарний місяць для всіх видів господарської діяльності, видатки фіскальних органів місцевого самоврядування не зміняться.

Питома вага І та ІІ груп малого підприємництва (мікро) у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 100% (в тому числі мікропідприємництво – 100%). У зв’язку з тим, що питома вага суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, перевищує 10%, здійснено розрахунок на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (додаток до аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва (М-Тест)).

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Рішення набирає чинності  з 1 січня 2022 року, безстроково, з можливістю внесення змін до нього та можливістю його відміни, в разі змін у чинному законодавстві.

Регуляторний акт має необмежений строк дії, що обумовлено чинністю існуючої правової бази  вищого рівня та може бути переглянутий чи скасований при її зміні або у випадку необхідності.

8.Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі статистичні показники:

 • кількість платників І та ІІ груп, осіб;
 • прогнозований розмір надходжень єдиного податку до бюджету громади, грн (ставка податку*кількість платників*12 місяців);
 • розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта (зібрана інформація від проведених консультацій та опитувань);
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта (оприлюднення рішення про встановлення єдиного податку в друкованих і електронних ЗМІ територіальної громади).

Для визначення ступеня досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання слід застосовувати прогнозні показники результативності.

Прогнозні значення статистичних показників:

Назва показника

2022 рік

2023-2026 роки

Кількість платників І та ІІ груп, осіб;

76

76

Розмір надходження єдиного податку до бюджету, тис. грн. (плановий розрахунок)

1117,3

5586,5

(пораховано орієнтовно по прогнозу на 2022 рік)

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта**, тис. грн./годин

1124,0/1,20

5620,0/6

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта, %

100

100

**Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – фізичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати, з них:

1,20 годин – розмір часу з таблиці М-Тест до аналізу регуляторного впливу проекту рішення громади «Про встановлення єдиного податку» на одного суб’єкта малого підприємництва;

1124,0 тис. грн, з них 6,7 тис. грн – розмір коштів витрат суб’єктів малого підприємництва з таблиці М-Тест до аналізу регуляторного впливу проекту рішення сільської ради «Про встановлення єдиного податку» без суми єдиного податку.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

            Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, але не пізніше, ніж через два роки, з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставок єдиного податку відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – Фінансовим відділом Василівської сільської ради, шляхом аналізу статистичних даних, щодо чисельності платників податку та надходження коштів до сільського бюджету.

 

 

 

Сільський голова                                                                          Петро БОЙЧЕВ

 

ТЕСТ

Малого підприємництва (М-Тест)

         1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 лютого 2021 р. по 10 березня 2021р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

10.02.2021

10.03.2021

Робочі наради, зустрічі, консультації  по телефону, онлайн-опитування.

14

Ознайомлення підприємців з проектом регуляторного акта та аналізом регуляторного впливу. Обговорено та запропоновано залишити розміри  ставок місцевих податків і зборів на рівні діючих ставок

2. Попередня оцінка впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 34 (одиниць), у тому числі мікро- підприємництва 76 (одиниць).

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100 (відсотків).

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури:

 - єдиний податок

І група

 

ІІ група

 

248,10грн.*12міс.=2977,20грн.

 

1340,00грн.*12міс.=16080,00грн.

 

2977,20

 

16080,00

 

14886,00

 

80400,00

6

Разом, грн.

Формула:

(сума рядків 1+2+3+4+5)

19057,20

19057,20

95286,00

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

76 (в т.ч. І група –8, ІІ група - 68)

8

Сумарно, грн.

1117257,60 грн. в тч.:

 • 23817,60грн. єдиний податок І гр
 • 1093440,00грн. єдиний податок ІІ гр

 

1117257,60

5586288,00

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2021 – 6000,00грн, прогноз на 2022 рік – 6700,00грн. (Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», Лист Міністерства Фінансів України «Про особливості складання проектів місцевих  бюджетів на 2021 рік» №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.), кількість робочих годин у 2022 році 1987 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2022р. – 40,36 грн. (6700,00 грн./166 год/міс.)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт  (пошук рішення на веб-сайті міської ради), отримання необхідної форми для звітування Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

0,30* х 40,36грн=12,11грн

12,11 грн

12,11

60,55

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Сплата податку

0,3години*12*40,36грн.= 145,30грн

Витрати часу на отримання інформації про звіт, отримання необхідних форм, витрати часу на заповнення звітної форми та на передачу звітної форми органу державної фіскальної служби

(0,15 годин+0,3 годин+0,15годин)*1звіт*40,36= 40,36грн

185,66 грн

185,66

928,30

11

Процедури офіційного звітування

 

0,00 грн.

0,0

0,0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Відсутні (перевірка відбувається податковим інспектором)

0

0

13

Інші процедури:

 

0

0

14

Разом, гривень

197,77грн. – І група;

197,77грн. – ІІ група

197,77

988,85

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 

8 - І група

68 - ІІ група

16

Сумарно, гривень

15030,52грн, в т.ч.:

197,77*8=1582,16

 І група;

197,77*68=13448,36

 ІІ група

15030,52

75152,60

           

 

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1 117 257,60

5 586 288,00

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

15030,

52

75152,60

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

1 123 957,60

 

5 619 788,00

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

1 123 957,60

 

5 619 788,00

 

5.Розроблення коригуючих  (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

            Коригуючі (пом’якшувальних) заходи не розроблялись, оскільки запропонованим регуляторним актом не передбачено здійснення особами, додаткових витрат, що не передбачені Податковим кодексом України.

            На основі сумарних витрат за рік, впровадження регуляторного акта забезпечить стабільні надходження до бюджету сільської територіальної громади, а це в свою чергу забезпечить фінансування програми соціального захисту населення та виконання вимог Податкового кодексу України.

 

Сільський голова                                                                         Петро БОЙЧЕВ

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь