Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Василівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік»

Дата: 07.06.2021 11:01
Кількість переглядів: 444

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення Василівської сільської ради

 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання:

згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення сільської ради застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Відповідно до пункту 12.3.5. у разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та зборів, сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади,  виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини бюджету сільської територіальної громади, рада приймає рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік»

Причини виникнення проблеми:

У  разі  неприйняття рішення,  податок  на  нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки буде справлятись по мінімальних ставках, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані цільові програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва.

Підтвердження важливості проблеми:

            Важливість проблеми при затверджені місцевих податків та зборів полягає в необхідності наповнення  бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати  податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення її інфраструктури. Станом на 01.01.2021р. на території Василівської сільської територіальної громади обліковано 8  платників податку на нерухоме майно юридичних осіб. Для розрахунку прогнозних показників суми витрат суб’єктів малого підприємництва враховувались основні макропоказники економічного та соціального розвитку ( лист Міністерства Фінансів України «Про особливості складання проектів місцевих  бюджетів на 2021 рік» №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.) на 2022 рік прогнозований розмір мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 01 січня 2022 року (надалі – прожиткового мінімуму) складе 2481,00 грн, мінімальної заробітної плати, установленої законом на 01 січня 2022 року (надалі мінімальної заробітної плати) – 6700,00 грн. На кількість суб’єктів господарювання може вплинути економічна ситуація, оскільки працездатне населення шукає джерела доходу за територіальними межами країни і села, а також вплив пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Враховуючи вищевикладене, Василівською сільською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік» та публікується в засобах масової інформації.

 

Ставка, грн.

2021 рік

Ставка, грн.

2022 рік

6,00 грн. – фізичні особи;

90,00 грн. -юридичні особи

для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності: фізичних осіб ставка податку становить 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, для юридичних осіб ставка податку становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

(на 01.01.2021 – 6000,00 грн.)

6,70 грн. – фізичні особи;

100,50 грн. -юридичні особи

 для об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності: фізичних осіб ставка податку становить 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, для юридичних осіб ставка податку становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року;

(на 01.01.2022 – 6700,00 грн.)

 6,00 грн. – фізичні особи;

90,00 грн. -юридичні особи

- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:  фізичних осіб ставка податку становить 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, для юридичних осіб ставка податку становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6,70 грн. – фізичні особи;

100,50 грн. -юридичні особи

- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності:  фізичних осіб ставка податку становить 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, для юридичних осіб ставка податку становить 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава.

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією сільської ради.

  Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України:

Якщо сільська рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків та зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

2. Цілі державного регулювання

Проект рішення сільської ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

Основними цілями регулювання є:

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання;

- встановити пільги щодо сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки;

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки при формуванні бюджету;

- забезпечити додаткові надходження до бюджету, з метою забезпечення фінансування цільових програм;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування;

- привести рішення сільської ради у відповідність до норм та вимог Податкового кодексу України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Не виносити на розгляд сесії сільської ради та не приймати рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік».

Така альтернатива є неприйнятною, в зв’язку з тим що в даному випадку відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  податок буде справлятися виходячи з норм Кодексу із застосуванням мінімальних ставок, що суттєво погіршить надходження до сільського бюджету. Місцевий бюджет втратить надходження у розмірі –513,7тис. грн тим самим буде завдано негативного впливу Василівській сільський громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування програм дошкільної освіти, соціального захисту та забезпечення, оздоровлення дітей, благоустрою населених пунктів та культури.

Альтернатива 2

Винести на розгляд сесії сільської ради та прийняти рішення сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік» у запропонованому вигляді

Альтернатива є прийнятною, оскільки

ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням  вимог Кодексу диференційовано залежно від типів таких об'єктів нерухомості.

Сталі надходження у сумі 513,7 тис. грн, що дасть можливість належно профінансувати бюджет розвитку.У 2022 році очікується збільшення видатків даних статей витрат, у зв’язку із зростанням мінімальних гарантій та інфляцією.

 

 

2. Оцінка  вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Не передбачені

Відсутні  

Альтернатива 2

- забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування;

- забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати податків та зборів у сумі 513,7 тис. грн;

- створить сприятливі фінансові можливості влади для задоволення потреб територіальної громади

- вдосконалить відносини між територіальною громадою, сільською радою, органом фіскальної служби та суб’єктами господарювання пов’язаних зі справлянням податку.

Витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акту, проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його публікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Через відсутність регулювання, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки, громадяни не сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки і бюджет громади недоотримає кошти у сумі – 344,4 тис. грн.

Витрати відсутні для громадян у частині сплати податку.

 

Альтернатива 2

- сплата податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки за обґрунтованими ставками прогнозовано у сумі – 344,4 тис. грн.

- встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

- відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

Надходження від податку дасть можливість частково профінансувати видатки на освіту.

Витрати на сплату податку громадян, які підпадають під дію регулювання.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 8 осіб:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб’єктів господа-рювання, що підпадають під дію регулю-вання,  одиниць*

0

0

0

 

   8

 

8

Питома вага групи в загальній кількості, відсотків

 

 

 

100

100

Оскільки відповідно до податкового законодавства податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується до того місцевого бюджету, на території якого розташовані об’єкти нерухомості, до кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Унеможливлюється обрахування та сплата податку. Оскільки на законодавчому рівні не визначено розміру мінімальної ставки. Через відсутність регулювання, яким визначаються розміри ставок податку на 2022 рік, вигоди для 8 платників податку

Відсутні витрати в частині сплати податку. Тому відсутня можливість збільшення видатків з бюджету сільської територіальної громади на розвиток закладів освіти громади.

 

Альтернатива 2

Забезпечується прозорість механізму справляння податку. Ставки податку для об'єктів житлової та / або нежитлової нерухомості установлюються з повним дотриманням вимог Податкового Кодексу України диференційовано залежно від типів таких об'єктів нерухомості. У працівників підприємств буде можливість користуватись благами, які створить громада на своїй території, за рахунок податкових надходжень.

Витрати на сплату податку суб’єктами господарювання, які підпадають під дію регулювання.

Прогнозні надходження від сплати податку – 513,7 тис. грн.

 

 

Оцінка сумарних витрат за альтернативами

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат,

грн.

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання згідно з додатком до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (таблиця Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання)

 

 

0

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання  згідно з додатком до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (таблиця Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання)

 

1829,60

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі прийняття проекту регуляторного акта, які  можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде).

3 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 – цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться,  деякі важливі та критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі прийняття проекту регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал резуль-тативності

(за 4-х бальною системою оцінки)

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

1

Така альтернатива є неприйнятною оскільки з 01.01.2022 в громаді не встановлено розмір ставки податку, на законодавчому рівні не визначено мінімального розміру ставки, відповідно не нараховується та не сплачується податок. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозованому рівні – 513,7 тис. грн, що обмежить фінансування першочергових видатків. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування освіти.

Альтернатива 2

3

Цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою. Ставки податку для об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних і  юридичних осіб, установлюються з повним дотриманням вимог Кодексу диференційовано залежно від типів таких об'єктів нерухомості. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податку. Очікувані надходження зі сплати податку – 513,7 тис. грн, що надасть можливість профінансувати видатки бюджету розвитку. У 2022 році очікується збільшення видатків даних статей витрат, у зв’язку із зростанням мінімальних гарантій та інфляцією.

 

Рейтинг результатив-ності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи в рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Органи місцевого самоврядування:

-надходження додаткових коштів до сільського бюджету прогнозовано у розмірі 513,7 тис. грн;

-спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни:

-сплата податку за обґрунтованими ставками прогнозовано у сумі 344,4 тис. грн;

-встановлення пільг по сплаті податку для окремих категорій громадян.

Суб’єкти господарювання:

-сплата податку за обґрунтованими ставками прогнозовано у розмірі – 169,3 тис. грн.

Органи місцевого самоврядування:

-витрати пов’язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням.

Громадяни:

-сплата податку за встановленими ставками;

Суб’єкти господарювання:

-сплата податку за встановленими ставками та витрати на адміністративні процедури, пов’язані з виконанням регулювання – 171,1 тис. грн.

При прийнятті альтернативи цілі будуть  досягнуті майже повною мірою. Громада зможе профінансувати заклади освіти. Населення зможе користуватись створеними благами.

Підприємці зможуть бачити куди спрямовуються їхні кошти від сплати податків і також користуватись створеними благами.

 

 

Альтернатива 1

Органи місцевого самоврядування:

-відсутні.

Громадяни:

-сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Суб’єкти господарювання:

-сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Органи місцевого самоврядування:

-відсутні.

Громадяни:

-відсутні;

Суб’єкти господарювання:

- відсутні.

Альтернатива не прийнятна – не досягаються цілі ухвалення акта.

Негативний вплив буде завдано територіальній громаді села, оскільки відсутність надходжень до бюджету громади у сумі – 513,7 тис. грн ставить під загрозу фінансування закладів освіти, а отже і отримання якісної освіти населенням громади.

 

 

Рейтинг результативності

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

1

2

3

Альтернатива 2

Для досягнення встановлених цілей перевага  була  надана  цій  альтернативі. До місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати даного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів сільської ради і платників податку.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Альтернатива 1

Цілі регулювання не можуть бути досягнуті. Причиною відмови є необхідність фінансування програм та наповнення бюджету громади. Недоотримання надходжень у бюджет може призвести до суттєвих скорочень видатків на дошкільну та загальну середню освіту.

Зміни та доповнення до чинного законодавства України або виникнення необхідності в нормативному врегулюванні певних правових відносин

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Музиківської сільської ради.

5. Механізми та заходи,

які забезпечать  розв’язання визначеної проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Музиківської сільської ради, виконавчого комітету Василівської сільської ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованого податку на 2022 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Василівської сільської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік».

Проведення обговорення консультацій з суб’єктами господарювання.

Оприлюднення проекту та отримання пропозицій і зауважень.

Отримання пропозицій по удосконаленню проекту від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії сільської ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, у тому числі нерезидентами, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, та громадянами, що сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України і цим регуляторним актом.

Проект рішення в повній мірі відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме:

  • доцільності – використання наданих державою повноважень органу місцевого самоврядування щодо запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • ефективності – запровадження даного регуляторного акту дасть змогу у подальшому отримувати додаткові надходження від податку;
  • збалансованості – для суб’єктів господарювання, яких стосуватиметься даний регуляторний акт – чітке визначення умов сплати податку, для бюджету – стабільне отримання надходжень даного податку;
  • передбачуваності – прийняття даного регуляторного акту дозволить суб’єктам господарювання, які є платниками податку на нерухоме майно, створювати довгострокові плани діяльності, а органу місцевого самоврядування – отримати перспективу на подальші роки;
  • принципу прозорості – даний проект рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Василівської сільської ради в мережі Інтернет (vasylivskagr.gov.ua) в розділі «регуляторна політика»);

-     врахування громадської думки – протягом місяця з дати опублікування.          

            З метою підтримки малого підприємництва, сприяння самозайнятості населення, створення додаткових робочих місць проектом пропонується залишити відсотковий розмір ставок податку на рівні 2021 років.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи їх порядок обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

Тест малого підприємництва додається

 7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

            Рішення набирає чинності з початку бюджетного періоду, тобто з 01.01.2022, та діє протягом року, з можливістю внесення змін до нього та його відміни в разі змін у чинному законодавстві.

             8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта забезпечить надходження до бюджету громади коштів для виконання заходів, передбачених цільовими програмами.

До кількісних показників належать: чисельність платників податку, на яких поширюється дія регуляторного акта, та суми коштів від його сплати.

Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування місцевих програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету громади від сплати податку.    

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

 

№ з/п

Показник

У разі прийняття  рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2022 рік»

Ставка,%

 

Очікуваний обсяг надходжень

1

Надходження до бюджету міста коштів від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (тис. грн):

1,5%

513,7

2

 

Кількість платників податку, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб:

 

 

2.1

- юридичні особи;

8

169,3

2.2

- фізичні особи

 

 

3

 

 

Розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (грн)*

 

228,70

4

 

 

час, що витрачається суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта (год.)*

 

2

5

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання, пов'язаний з державним регулюванням

80%

                       * Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

228,70 грн/год. -  розмір коштів витрачених одним СПД, 

2 години – розмір часу на одного СПД

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

            Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами:

- базове відстеження буде проводитися до дня набуття чинності регуляторним актом з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта;

- повторне відстеження буде проводитися через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, але не пізніше, ніж через два роки з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей, тобто встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – фінансовим відділом Василівської сільської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету сільської територіальної громади.

 

 

 

 

Сільський голова                                                                            Петро БОЙЧЕВ                                             

 

 

ТЕСТ

Малого підприємництва (М-Тест)

         1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з  10 лютого 2021 р. по 10 березня 2021 р.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

10.02.2021

10.03.2021

Робочі наради, зустрічі, консультації по телефону, онлайн опитування

14

Ознайомлення підприємців з проектом регуляторного акта. Представники мікро- та малого підприємництва поінформували щодо витрат, пов’язаних із здійсненням регулювання (зокрема зазначено, що додаткових втрат, пов’язаних з виконанням такого рішення, не виникатиме крім витрат часу на ознайомлення з регуляторним актом, звітуванням та сплатою податку)

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

 кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 8 (одиниць),

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив  100 (відсотків)

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

Оцінка «прямих» витрат субєктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури провірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури:

Сплата податку на нерухоме майно

 

21165,02

0

0

6

Разом, грн.

Формула:

(сума рядків 1+2+3+4+5)

21165,02

0

0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

8

8

Сумарно, грн.

169320,17

0

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

Розмір мінімальної заробітної плати на 01.01.2021 – 6000,00грн, прогноз на 2022 рік – 6700,00грн. (Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік», лист Міністерства Фінансів України «Про особливості складання проектів місцевих  бюджетів на 2021 рік» №05110-14-6/25074 від 13.08.2020р.), кількість робочих годин у 2022 році 1987 годин (сайт buhoblik.org.ua), у погодинному розмірі на 2022р. – 40,36 грн. (6700,00 грн./166 год/міс.)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання.

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт  (пошук рішення на веб-сайті міської ради), отримання необхідної форми для звітування Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата)

30хв* 40,36 грн=20,18 грн

20,18 грн

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Сплата податку

20хв*12місяців *40,36грн.=161,44грн.

Витрати часу на отримання інформації про звіт, отримання необхідних форм, витрати часу на заповнення звітної форми та на передачу звітної форми органу державної фіскальної служби

70 хв*1*40,36=47,08 грн.

208,52 грн

0

0

11

Процедури офіційного звітування

 

0,00 грн.

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

Відсутні (перевірка відбувається податковим інспектором)

0

0

13

Інші процедури:

0

0

0

14

Разом, гривень

228,70

0

0

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 

8

0

0

16

Сумарно, гривень

1829,60

0

0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

            Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури. Прийняття цього регуляторного акта не передбачає утворення нового виконавчого органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

169320,17

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

1829,60

0

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

171149,77

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

 

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

171149,77

0

5.Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

            Коригуючі (пом’якшувальних) заходи не розроблялись, оскільки запропонованим регуляторним актом не передбачено здійснення особами, додаткових витрат, що не передбачені Податковим кодексом України.

            На основі сумарних витрат за рік впровадження регуляторного акта забезпечить стабільні надходження до місцевого бюджету, а це в свою чергу забезпечить фінансування бюджетних програм та виконання вимог Податкового кодексу України.

 

 

 

Сільський голова                                                                            Петро БОЙЧЕВ                                             

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь