Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу- головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому Василівської сільської ради

Дата: 21.05.2021 10:24
Кількість переглядів: 3724

Додаток 4

До розпорядження

від 11.03.2021 р. №

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу- головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому Василівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому Василівської сільської ради (далі головний бухгалтер) належить до категорії керівників.

1.2. Головний бухгалтер призначається на посаду на конкурсній основі та звільняється з посади сільським головою з дотриманням вимог Кодексу

1.3. Підпорядковується голові Василівської сільської ради.

                                          2. Завдання та обов'язки

2.1. Визначає, формулює, здійснює і координує організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності сільської ради.

2.2. Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.

2.3. Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в сільській раді на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення господарського розрахунку.

2.4. Застосовує загальнодержавну систему обліку, план рахунків, стандарти бухгалтерського обліку та інші нормативні документи щодо ведення бухгалтерського обліку.

2.5. Організує та контролює складання розрахунків щодо використання бюджетних коштів, своєчасність і правильність складання звітності.

2.6. Здійснює контроль за додержанням порядку оформлення первинних та бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань, витрачанням фонду оплати праці, встановленням посадових окладів, за проведенням інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків, перевірок організації бухгалтерського обліку і звітності, документальних ревізій у підрозділах установи.

2.7. Організує складання щомісячного бухгалтерського обліку, квартальних та

річних бухгалтерських звітів.

2.8. Контролює правильність відображення в інвентаризаційній відомості інвентаризаційних різниць (нестачі, надлишки), втрати та псування цінностей з обчисленням розміру збитків.

2.9.Регулює розходження фактичної наявності цінностей з даними бухгалтерського обліку, що були виявлені під час інвентаризації.

2.10. Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової

діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення непродуктивних витрат.

2.11.Вживає заходів щодо запобігання нестач, незаконного витрачання коштів

і товарно-матеріальних цінностей, порушень фінансового та господарського законодавства.

2.12. Бере участь в оформленні матеріалів з нестач, крадіжок та псування цінностей, контролює подання в необхідних випадках матеріалів у слідчі і судові органи.

2.13. Веде головну книгу, книги обліку асигнувань, касових та фактичних видатків.

2.14. Веде роботу, яка направлена на забезпечення суворого додержання штатної, фінансової і касової, дисципліни, кошторисів адміністративно- господарських та інших витрат, додержання законності списання з бухгалтерських балансів дебіторської заборгованості, нестач та інших втрат.

2.15. Стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформленням і здаванням їх за встановленим порядком до архіву.

2.16. Бере участь у роботі з удосконалення і розширення сфери дії внутрішньо господарського розрахунку, в розробленні раціональної планової та облікової документації, в організації впровадження засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт.

2.17. Надає методичну допомогу працівникам підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності та економічного аналізу.

2.18. Повідомляє сільському голові про всі виявлені недоліки в роботі бухгалтерії сільської ради, структурних підрозділів з обов'язковим поясненням

причин їх виникнення, а також з пропозиціями щодо їх усунення.

2.19. Керує працівниками бухгалтерії сільської ради.

2.20. Встановлює службові обов'язки для підпорядкованих йому працівників та вживає заходів для забезпечення їх виконання.

2.21. Проводить інструктаж матеріально-відповідальних осіб з питань обліку та зберігання цінностей, що знаходяться на їх відповідальному зберіганні.

2.22. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним органам.

2.23. Веде облік касових операцій.

2.24. Оформляє договори та веде облік плати за надання в оренду приміщень комунальної власності сільської ради.

2.25. Складає і здає:

- Звіт в УДКСУ у Болградському районі про виконання загального та спеціального фонду кошторису установи в розрізі КФК та КЕКВ ;

- Звіт до Центр обслуговування платників Болградської ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області;

- опрацювання проектів на які виділяється субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій;

- опрацювання проектів на які виділяється субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури територіальних громад;

- ведення мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету;

- ведення кореспонденції з вищестоящими органами;

- здійснює інші доручення сільського голови з питань фінансів.

                                                             3. Права

Головний бухгалтер має право:

3.1. Діяти від імені бухгалтерії сільської ради, представляти інтереси сільської ради у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами установи та іншими організаціями з господарсько-фінансових та інших питань.

3.2. Вносити на розгляд сільської ради пропозиції щодо покращення його діяльності.

3.3. Вимагати та отримувати від структурних підрозділів установи необхідну інформацію.

3.4. Вносити на розгляд сільського голови подання про призначення, переведення та звільнення з займаних посад працівників бухгалтерії.

3.5. Пропозиції про заохочення працівників, що відзначилися, про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності порушників виробничої та трудової дисципліни.

3.6. Самостійно вести листування зі структурними підрозділами установи, а також з іншими організаціями з питань, які належать до компетенції бухгалтерії

та не вимагають рішення сільського голови.

3.7. Вимагати від сільського голови (інших керівників) сприяння у виконанні головним бухгалтером обов'язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

                                                         4. Відповідальність

Головний бухгалтер несе відповідальність:

4.1. Головний бухгалтер несе відповідальність за неякісне та несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу та її проходженням.

4.2. Згідно ст. 23 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування несе цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

4.3. За невиконання правил внутрішнього трудового розпорядку несе дисциплінарну відповідальність згідно з трудовим законодавством про працю України.

5. Повинен знати

5.1. Закони, постанови, укази, розпорядження, рішення, нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування та керівні матеріали

фінансових, контрольних ревізійних та податкових органів з організації бухгалтерського обліку і складання звітності, а також інші документи, які регулюють господарсько-фінансову діяльність сільського ради і перспективи її розвитку.

5.2. Організацію управління бухгалтерським обліком та звітністю.

5.3. Положення та інструкції з організації бухгалтерського обліку, правила його ведення.

5.4. Порядок оформлення операцій і організацію документообігу за розділами обліку.

5.5. Методи аналізу господарсько-фінансової діяльності в сільського раді, виявлення внутрішньо господарських резервів.

5.6. Правила розрахунків з дебіторами і кредиторами.

5.7. Порядок списання з бухгалтерських балансів недостач, дебіторської заборгованості та інших втрат.

5.8. Правила проведення інвентаризацій основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, документів, розрахунків.

5.9. Порядок і терміни складання бухгалтерських балансів і звітності.

5.10. Правила проведення перевірок і документальних ревізій; організацію господарського розрахунку.

6. Кваліфікаційні вимоги

6.1. На посаду головного бухгалтера призначається особа, яка має вищу освіту не нижче ступеня магістра, спеціаліста. Вільне володіння державною мовою.

Стаж роботи за фахом на керівних посадах на службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах державної служби, установ та організацій незалежно від форми власності, не менше 2 років.

                                                 7. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

Для виконання обов'язків та реалізації прав головний бухгалтер взаємодіє:

7.1. З керівниками всіх структурних підрозділів сільської ради з питань фінансово-господарської діяльності установи.

7.2. Надання даних, необхідних для економічного планування, прогнозування та аналізу; балансу та оперативних звітів про доходи та видатки, про використання бюджету; розрахунків заробітної плати.

З посадовою інструкцією ознайомлений         

начальник відділу- головний бухгалтер

відділу бухгалтерського обліку та звітності

виконкому Василівської  сільської ради ____________ _________________

«___» ___________2021 р.    

 

Секретар сільської ради                                             Ганна ІВАНОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь