Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника служби у справах дітей  виконавчого комітету  Василівської сільської ради

Дата: 21.05.2021 11:03
Кількість переглядів: 6167

Додаток 16

До розпорядження

від 11.03.2021 р. №

                                        ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника служби у справах дітей  виконавчого комітету

 Василівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Василівської сільської ради (далі – начальник служби) є посадовою особою місцевого самоврядування. Призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою Василівської сільської ради з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

Посада відноситься до шостої категорії посадової особи місцевого самоврядування.

 1.2. Начальник служби у справах дітей виконавчого комітету Василівської сільської ради підпорядковується сільському голові.

1.3. Начальник служби у справах дітей повинен знати Конституцію України, Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», антикорупційне законодавство, інші законодавчі акти, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування та державної служби, Положення про службу у справах дітей, а також інші нормативно-правові акти, форми та методи роботи із засобами масової інформації, правила ділового етикету, основні принципи роботи на комп’ютері.

1.4. На час відсутності начальника служби (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, відсторонення від службових обов’язків) його обов’язки виконує головний бухгалтер служби відповідно до розпорядження сільського голови.

 

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Начальник служби керує діяльністю службою, несе персональну відповідальність за виконання покладених на  службу завдань і здійснення своїх функцій.

2.2. Планує та координує роботу служби у відповідності із планами роботи, покладеними  завданнями, а також контролює їх виконання.

2.3. Організовує роботу служби по виконанню рішень та розпоряджень сільської ради, її виконавчого комітету, а також постанов вищих органів державної влади та державного управління, що стосується забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, та запобігання вчинення ними правопорушень, контролює виконання цих заходів.

2.4. Відповідає за стан трудової та виконавчої дисципліни, сприяє створенню нормальних взаємовідносин.

2.5. Розвиває ініціативу робітників служби по впровадженню та удосконаленню нових форм та засобів організації роботи у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушень серед них.

2.6. Організовує розроблення і здійснення на території громади  заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 2.7. Розробляє проекти рішень регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей.

2.8. Надає місцевим, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень, практичну методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.9. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

2.10. Бере участь у підготовці документів та у вирішенні питань опіки, піклування, розвитку сімейних форм виховання.

2.11. Організовує роботу щодо ведення електронного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, які перебувають на обліку в службі у справах дітей; банку даних сімей потенційних опікунів, піклувальників.

2.12. Готує матеріали на комісію з питань захисту прав дитини щодо опіки, піклування, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, наданням дітям юридичного статусу.

2.13. Готує та подає на комісію з питань захисту прав дитини проекти розпоряджень (рішень) голови Василівської сільської ради щодо соціального захисту прав та інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, позбавлення та поновлення батьківських прав батьків, вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини, участі одного з батьків у вихованні дитини, реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі; надання дозволу бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини; побачення з дитиною матері чи батька, які позбавлені батьківських прав.

2.14. Готує та подає до суду письмові висновки щодо участі одного з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення чи поновлення батьків батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення їх батьківських прав та інші висновки, передбачені чинним законодавством України.

2.15. Веде справи з питань опіки, піклування, дітей- сиріт та  дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах.

2.16. Забезпечує створення та ведення банку даних дітей із сімей, у яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків, банку даних дітей щодо яких скоєне фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насилля та які самовільно, систематично залишають місце постійного проживання (перебування).

2.17. Організовує роботу комісії по комплексному обстеженню сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та вилученню дітей.

2.18. Організовує і проводить разом з іншими відділами сільської ради, ювенальною превенцією заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність.

2.19. Розглядає письмові заяви та скарги з питань, які відносяться до компетенції відділу, вживає необхідних заходів.

2.20. Забезпечує співпрацю зі старостами у вирішенні питань.

2.21. Організовує особистий прийом громадян з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку.

 2.22. Організовує роботу, пов`язану із захистом персональних даних при їх обробці.

 2.23. Дотримується вимог Правил внутрішнього трудового розпорядку  Василівської сільської ради.

2.24. Веде табель обліку використання робочого часу працівниками .

2.25. Знає і виконує вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.

2.26. Виконує в процесі службової діяльності інші доручення голови сільської ради, секретаря сільської ради відповідно до покладених на службу завдань.

2.27. Надає громадянам у межах своїх повноважень, практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту осіб.

2.28 Розробляє проекти рішень програм, планів і прогнозів Василівської сільської ради у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод, і законних інтересів сім”ї (осіб).

2.29.  Надає сім”ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім”ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з соціального супроводу, консультування, соціальної профілактики.

 2.30. За результатами оцінки потреб служба надає послуги з :

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- соціальної адаптації;

- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- кризового та екстреного втручання;

- представництва інтересів;

- посередництво (медіації).

 2.31. Проводить прийом громадян.

3. Права

         Начальник служби у  справах дітей виконавчого комітету Василівської  сільської ради має право:

3.1 Вирішувати питання служби, контролювати її діяльність.

3.2 Надавати методичну, консультативну та практичну допомогу навчальним закладам, підприємствам та організаціям з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед дітей.

3.3 Вносити пропозиції та матеріали для розгляду на засідання комісії з питань захисту прав дитини Василівської сільської ради.

3.4 Запитувати та одержувати у встановленому порядку інформації та інші матеріали, які відносяться до компетенції служби у справах дітей від навчальних закладів, підприємств та організацій.

3.5 Вирішувати коло питань, які відносяться до компетенції працівників служби, розподіляти поміж ними обов`язки, здійснювати контроль за їх діяльністю, своєчасним та якісним виконанням обов`язків.

3.6 Звертатись до відповідних державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей.

3.7 Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі за місцем їх проживання, навчання і роботи.

 3.8 Вживати заходи для соціального захисту дітей.

                                                      4. Відповідальність

  4.1. Начальник служби у  справах дітей виконавчого комітету Василівської  сільської ради за невиконання або ж за неналежне виконання обов’язків, передбачених посадовою інструкцією, несвоєчасне виконання покладених на нього завдань, порушення норм етики та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування, несе персональну відповідальність відповідно чинного законодавства.

 

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

 5.1 Начальник служби взаємодіє з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, закладами та організаціями, розташованими на території сільської ради.

 

6.  Кваліфікаційні вимоги

             Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших закладах не менше 3 років.

З посадовою інструкцією ознайомлена:

начальник служби у справах дітей

виконавчого комітету Василівської сільської ради              __________________

 

«____»________________2021 р.

 

Секретар сільської ради                                              Ганна ІВАНОВА                    

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь