Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ начальника відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектурного будівельного контролю виконавчого комітету Василівської сільської ради

Дата: 21.05.2021 11:14
Кількість переглядів: 1861

Додаток 21

До розпорядження

від 11.03.2021 р. №

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

начальника відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектурного будівельного контролю виконавчого комітету Василівської сільської ради

1. Загальні положення

1.1. Начальник відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектурного будівельного контролю виконавчого комітету Василівської сільської ради відноситься до категорії спеціалістів та є посадовою особою місцевого самоврядування.

1.2. Начальник відділу земельних відносин, охорони навколишнього середовища та архітектурного будівельного контролю виконавчого комітету Василівської сільської ради (далі начальник відділу) входить до складу єдиної системи державних органів земельних ресурсів, яка утворена з метою проведення єдиної державної земельної політики та забезпечення раціонального використання і охорони земель.

1.3. Начальник відділу сільської ради призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою Василівської сільської ради з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства. Посада відноситься до шостої категорії посадової особи місцевого самоврядування.

1.4. Начальник відділу сільської ради підпорядкований безпосередньо сільському голові. Виконує рішення сільської ради та виконавчого комітету, службові доручення сільського голови в межах їх повноважень, що регулюють питання земельних відносин.

1.5. Начальник відділу сільської ради в своїй діяльності керується Конституцією України, земельним Кодексом України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженням Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями органів місцевого самоврядування, наказами та вказівками районного відділу земельних ресурсів, які прийняті у межах їх повноважень, що регулюють питання земельних відносин, та цієї інструкцією.

                                                               2 . Обов’язки

Начальник  відділу сільської ради:

2.1. Виконує основні обов’язки, передбачені ст. 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.2. Дотримується вимог та обмежень, обмовлених Законами України «Про боротьбу з корупцію» та  «Про службу в органах місцевого самоврядування».

2.3. Забезпечує проведення на території сільської ради земельної реформи, спрямованої на роздержавлення і приватизацію земель, створення умов для рівноправного розвитку різних форм власності на землю.

2.4. Бере участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища.

2.6. Готує та вносить на розгляд ради пропозиції та проекти рішень щодо:

-  встановлення ставки земельного податку;

-  передачі земельних ділянок у власність громадянам та юридичним особам;

- надання земельних ділянок у власність або тимчасове користування із земель комунальної власності відповідно до Земельного кодексу України;

- викупу земельних ділянок для суспільних потреб сільської ради.

- готує та вносить на розгляд ради проекти висновків щодо вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно Земельного кодексу України.

2.7. За дорученням сільського голови інформує населення щодо вилучення (викуп), надання земельних ділянок.

2.8. Здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.

2.9. Здійснює контроль за сплатою власниками земельних ділянок та землекористувачами плати за землю.

2.10. Здійснює на території сільської ради моніторинг земель, організовує здійснення заходів щодо відновлення корисних властивостей земельних ділянок.

2.11. Приймає участь в підготовці матеріалів для оформлення договорів на право тимчасового користування землею, в тому числі на умовах оренди.

2.12. Здійснює на території сільської ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин, ЖКХ, використання та охорони земель.

2.13. Бере участь у складні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.

2.14. Здійснює на території сільської ради нагляд за освоєнням проектів землеустрою, будівництвом протиерозійних та інших об’єктів, що споруджуються з метою раціонального використання та охорони земель.

2.15. Надає довідки фізичним та юридичними особам про наявність земельних ділянок та їх розмір.

2.16. За дорученням сільського голови розглядає земельні спори, готує проекти висновків згідно з вимогами Закону України «Про звернення громадян».

2.17. Подає районному відділу земельних ресурсів, виконкому сільської ради інформацію про хід здійснення земельної реформи на території сільської ради.

2.18. Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього сільською радою завдань.

2.19. Несе відповідальність за зберігання в належному стані та використання в практичній роботі картографічних матеріалів населених пунктів.

2.20. Несе відповідальність і здійснює контроль за узгодженням та проведення робіт з охорони зон кабельних ліній електрозв’язку.

2.21. Бере участь у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об’єктів, що будують на території сільської ради з метою раціонального використання та охорони земель.

2.22. Проводить зміни у розділі погосподарського обліку, складає звіти в управління статистики по даному розділу.

2.23. Веде облік та контроль за розглядом листів, скарг та заяв громадян по земельним питанням, готує відповіді, проекти рішень, веде особистий прийом громадян.

2.24. Вирішує за дорученням сільського голови або сільської ради інші питання пов’язані з діяльністю ради та її органів.

3. Права

Відповідно до вимог статті 9 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» начальник відділу земельних відносин сільської ради має право:

3.1. Перевіряти на підприємствах, в установах і організаціях, всіх форм власності, незалежно від їх підпорядкування, розташованих на території Василівської сільської ради, додержання вимог земельного законодавства.

3.2. Складати відповідно до законодавства протоколи про адміністративних правопорушення.

3.3. Вносити на розгляд сесій сільської ради подання про зупинення рішень, їх дій або бездіяльності з питань регулювання відносин, що суперечать законодавству, пропозиції про припинення права власності або права користування землею комунальної власності у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також про вжиття заходів щодо поліпшення якості земель.

3.4. Одержувати безкоштовно від місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на цього завдань.

3.5. Вносити пропозиції сільському голови щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення промислового, цивільного та інших видів будівництва, освоєння земельних ділянок, проведення ге розвідувальних, пошукових агротехнічних та інших робіт, які проводяться з порушенням законодавства або можуть негативно впивати на стан земельних ресурсів.

3.6. Брати участь у нарадах, на яких розглядаються питання, що відносяться до його компетенції.

3.7. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

3.8. На соціальний і правовий захист відповідно до його статусу.

3.9. Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку спеціаліста, звинувачень або підозр.

4. Повинен знати

4.1. Основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади у сфері земельних відносин, уміти застосовувати норми чинного земельного законодавства та основні нормативно-правові акти, що регулюють земельні відносини, добре володіти питаннями державної політики в цій галузі.

4.2. Загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов’язків у сфері місцевого самоврядування;

4.3. Загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі земельних відносин;

4.4. Етику та культуру ділового і політичного спілкування;

4.5. Зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;

4.6. Основи раціонального природокористування та охорони довкілля;

4.7. Основи організаційно-правової роботи;

4.8. Основні вимоги до діловодства та забезпечення схоронності документів сільської ради та її виконавчого комітету;

4.9. Основи експлуатації сучасної комп’ютерної техніки.

4.10. Правила внутрішнього розпорядку роботи.

4.11. Норми охорони праці та протипожежного захисту.

                                                       5. Кваліфікаційні вимоги

5.1. Вища освіта не нищу ступеня магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою. Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

                                                          6. Відповідальність

6.1. Начальник відділу земельних  відносин, архітектури та житлово-комунального  господарства виконавчого комітету Василівської  сільської  ради несе відповідальність за неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення спеціальних обмежень щодо посадових осіб місцевого самоврядування згідно статей 12, 13, 23, Закону України, «Про службу в органах місцевого самоврядування», чинного законодавства України про працю та статей 7, 8, 9, Закону України «Про боротьбу з корупцією.

З посадовою інструкцією ознайомлений:

Начальник відділу земельних відносин,

охорони навколишнього середовища та

архітектурного будівельного контролю

виконавчого комітету Василівської сільської ради _______________________

 «___» ___________20__р.                                                    

 

         Секретар Василівської сільської ради              Ганна ІВАНОВА

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь