Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА розвитку малого і середнього підприємництва на території Василівської сільської територіальної громади Болградського  району Одеської  області  на 2021 – 2023 роки

Дата: 03.08.2021 08:53
Кількість переглядів: 434

ПРОГРАМА

розвитку малого і середнього підприємництва на території Василівської сільської територіальної громади Болградського  району Одеської  області 

на 2021 – 2023 роки

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Василівської сільської територіальної громади Болградського району Одеської області на 2021 – 2023 роки

Найменування Програми

Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території  Василівської сільської територіальної громади Болградського  району Одеської області на 2021 – 2023 роки

Підстава для розроблення Програми

Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємства в України».

Основні економічні напрямки Програми

Сільське господарство, промисловість, туризм

Розробник Програми

Фінансове управління

Відповідальний виконавець Програми

Фінансове управління

Учасники програми

Відділи при виконавчому комітеті сільської ради, депутати сільської ради, члени виконавчого комітету сільської ради, представники бізнесу, населення.

Строки реалізації Програми

2021 – 2023 роки

Джерела фінансування

Державний бюджет, місцевий бюджет (в межах кошторисних призначень на відповідний рік), кошти підприємств, організацій (власні кошти, кошти інвесторів, донорів та інші джерела фінансування)

Обсяг фінансових ресурсів, для реалізації Програми

25,00 тис. грн

ВСТУП

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого рівня життя громадян. Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному світі нерозривно пов’язане із модернізацією її економіки. Як засвідчує міжнародний досвід, важливою складовою чинників зміцнення конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво.

Розвиток підприємництва вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на державному, так і на місцевому рівні.

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та створення умов для розширення впровадження ринкових реформ.

Великою мірою роль підприємства полягає у вирішенні питання зайнятості, що проявляються, насамперед, у здатності малого та середнього бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і в нашому регіоні зокрема. Адже в той час, коли йде процес скорочення робочих місць на великих підприємствах, малі фірми не тільки зберігаються, але й створюють нові робочі місця.

Розвиток малого підприємництва є складовою соціально-економічного розвитку міста, села, тому питання розвитку малого підприємництва залишається одним із важливих і розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін в економіці та розширення соціальної бази реформ.

 

1. Загальна характеристика програми

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва є одним з пріоритетних напрямків регіональної політики. Кошти, вкладені в підтримку підприємництва, сприяють розв’язанню проблем продуктивної зайнятості населення і послабленню соціального напруження, насиченню ринку товарами та послугами.

Не секрет, що суб’єкти малого та середнього підприємництва стикаються з певними труднощами: їх доступ до банківських кредитних ресурсів обмежений, відсутній механізм самофінансування, позначається нестача кваліфікованих кадрів, мають місце організаційні проблеми взаємодії малого бізнесу з ринком і структурами влади.

Для вирішення цих та інших проблем, для збереження вже існуючих і створення нових суб’єктів підприємницької діяльності, збільшення кількості робочих місць і податкових надходжень. Малому та середньому підприємництву необхідно постійно надавати організаційно- технічну, фінансову і майнову підтримку різного рівня.

Подолання проблем розвитку малого та середнього підприємництва можливе шляхом об’єднання зусиль самих підприємців, керівників невеликих підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Саме ці питання враховані в програмі розвитку малого та середнього підприємництва Василівської сільської територіальної громади Болградського району Одеської області на 2021 – 2023 роки.

В основу програми покладені положення Законів України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва», «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про  стимулювання розвитку регіонів», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в України», а також інші нормативно-правові документи, які містять норми щодо сприяння розвитку підприємства в України та відповідає основним параметрам методичних рекомендацій Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства економіки України щодо формування і реалізації програм розвитку малого та середнього підприємництва.

Програма є більш деталізованою складовою частиною виконання Програми соціально-економічного розвитку району та Національної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва в Україні і являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, соціально-економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку малого підприємництва.

Характеристика програми розвитку малого та середнього підприємництва Василівської  територіальної громади Болградського району Одеської  області на 2021 – 2023 роки

 

  • 1.
  • Загальна характеристика громади станом на 01.01.2021 рік:
 
  • Площа території (тис. км²)
  • 405,41 км²
  • Кількість населення
  • (тис. чол.)
  • 11460 осіб
  • Специфіка
  • Сільське господарство, виробництво, торгівля
  • Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)
  • 1,03%
  • 2.
  • Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного рішення)

Рішення Василівськоїсільської ради

від 18.03.2021 р.  № 147 – VІІІ

  • 3.
  • Головний замовник Програми
  • Василівська сільська рада
  • Головний розробник Програми
  • Фінансове управління
  • 4.
  • Мета Програми

 Створення сприятливих умов для впровадження та розвитку діяльності суб’єктами малого і середнього підприємництва, шляхом формування дієвої системи умов, стимулів і мотивацій до реалізації економічного потенціалу громади, та збільшення його внеску в економічний і соціальний розвиток територіальної  громади.

  • 5.
  • Перелік пріоритетних завдань Програми

- зменшення регуляторних витрат суб’єктів малого і середнього підприємництва на виконання положень регуляторних актів, виданих місцевими органами виконавчої влади і місцевого самоврядування;

- надання розвитку у реалізації встановлених законом прав суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- в одержанні документів дозвільного характеру та адміністративних послуг;

- упорядкування та удосконалення процедур здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

- розроблення та впровадження державних програм розвитку та фінансової підтримки суб’єктів підприємництва;

- залучення міжнародних організацій до кредитування суб’єктів малого і середнього підприємництва;

- створення бізнес середовища для забезпечення зайнятості молоді;

- створення умов для участі суб’єктів малого і середнього підприємництва у державно-приватному партнерстві;

- стимулювання розвитку малого і середнього підприємства на селі;

- створення умов для розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на селі;

- розвиток системи інформаційного забезпечення та подальше формування інфраструктури підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва;

- популяризація підприємницької діяльності;

- створення чітких і прозорих механізмів регулювання підприємницької діяльності;

- забезпечення конструктивної взаємодії влади та бізнесу;

- поглиблення процесу легалізації відносин у сфері зайнятості та оплати праці;

- стимулювання розвитку підприємництва за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, залучених фінансових, майнових, трудових та інтелектуальних ресурсів;

- створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій;

- створення позитивного іміджу підприємництва, вдосконалення системи інформаційно-консультативного забезпечення суб’єктів малого та середнього підприємництва.

  • 6.
  • Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми

створенню робочих місць;

формуванню середнього прошарку суспільства, становленню ефективного власника;

зниженню соціальної напруженості;

збільшенню кількості самозайнятого населення та залученню безробітних громадян до підприємницької діяльності;

розвитку фермерських господарств;

покращенню якості обслуговування та розширення сфери надання послуг для населення завдяки поглибленню здорової конкуренції;

зміцненню громадської думки щодо позитивного соціального статусу підприємця;

формуванню і розвитку в суспільному вихованні етики підприємництва, його соціальної відповідальності і, передусім, відповідальність перед громадою;

поліпшення діяльності об’єктів інфраструктури;

зменшення диспропорцій у розвитку підприємництва у сільській місцевості;

забезпечення розвитку малого і середнього бізнесу інноваційного спрямування;

підвищення якості надання адміністративних послуг з метою зменшення витрат коштів і часу суб’єктів малого і середнього підприємництва, пов’язаних із отриманням дозвільних документів;

поліпшенню діяльності з використанням наукоємних, ресурсів та енергозберігаючих інноваційних технологій, інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), новітніх ІТ-технологій.

  • 7.
  • Терміни і етапи реалізації Програми
  • 2021-2023 роки
  • 8.
  • Джерела фінансування Програми
  • Державний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела (кошти суб’єктів підприємництва, інвесторів, донорів міжнародної технічної допомоги тощо).
  • 9.

Відповідальний виконавець Програми

Фінансове управління

Програма підтримки малого підприємництва стане складовою частиною щорічних програм соціально-економічного розвитку громади та тісно пов’язана з процесами реформування економіки громади.

У випадку змін в економічному середовищі та соціальній сфері громади, змін законодавчих та нормативно-правових актів Програма може коригуватися.

2. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва громаді.

Загальновизнаним фактором є те, що мале підприємництво – це обов'язковий елемент ринку, важливий фактор розвитку та ефективного функціонування економіки.

Ефективний розвиток економіки громади, збільшення надходжень до  бюджетів всіх рівнів, а також вирішення соціальних проблем, у тому числі зменшення безробіття, підвищення життєвого рівня людей – здебільшого залежить від діяльності суб’єктів підприємництва. Загальний стан підприємництва, його роль характеризується наступними цифрами.

Станом на 01.01.2021 на території громади зареєстровано 182 суб’єктів малого підприємництва.

Станом на 01.01.2021 на території громади зареєстровано 130  сільськогосподарських підприємств, з них  120 фермерських господарств.

В той же час, моніторинг та вивчення проблем малого та середнього підприємництва свідчить, що для більш ефективного використання можливостей підприємництва необхідна подальша реалізація державних заходів щодо створення сприятливих умов для розвитку даного сектору економіки.

Однією із головних соціальних задач, що стоять перед бізнесом – є створення робочих місць. При аналізі роботи найкращих підприємств слід звернути увагу на кількість працівників, що є важливими для громади. Проте слід врахувати, що в Україні існує специфіка набору персоналу без трудових книжок. Це унеможливлює точний та реальних підрахунок працюючих (особливо найманих працівників у ФОПів).

Мале підприємство – це обов’язковий елемент ринку та важливий фактор розвитку та ефективного функціонування економіки. В Україні малий бізнес сьогодні ще не відіграє суттєвої ролі в економіці.

Мале та середнє підприємництво має цілу низку специфічних економічних властивостей, які у своїй сукупності формують економічний потенціал сектору малого та середнього підприємства, а саме:

- спроможність порівняно швидко створювати робочі місця;

- гнучкість у плані адаптації до нових ринкових вимог, що має особливе значення в період глибоких структурних змін;

- високий інноваційний потенціал завдяки вузькій спеціалізації виробництва;

- спроможність ідентифікувати нові ринки завдяки наявності потенціалу розширення виробництва та виходу на зовнішні ринки.

Саме тому стратегічною метою державної політики є реалізація потенціалу малого та середнього підприємництва.

Болградський центр зайнятості постійно проводить активну роботу з безробітними громадянами, робота спрямована на активізацію зусиль щодо вирішення проблеми власної трудової зайнятості. Залучення безробітних громадян до самостійної зайнятості та організації підприємницької діяльності. Організовано інформаційний куточок, індивідуальні консультації, інше.

Основними проблемними питаннями розвитку підприємства є:

- нестабільність та суперечливість у чинних законах і нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність;

- складність та тривалість одержання обов’язкових дозволів і погоджень;

- недостатня допомога підприємству з боку держави, незахищеність підприємців та їх бізнесу;

- нестача власних обігових коштів та труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позичкових коштів;

- незначне бюджетне забезпечення заходів з підтримки цього важливого сектору економіки;

- дефіцит інвестиційних ресурсів;

- брак професійних знань та досвіду у підприємців, відсутність знань щодо здійснення маркетингу і сучасного менеджменту для організації виробництва і збуту продукції та пасивності щодо набуття таких знань, що у свою чергу негативно впливає на структуру малого і середнього підприємництва, яке тяжіє до торгово-посередницької діяльності, а не до виробництва;

- недосконалість системи захисту прав споживачів;

- соціальна незахищеність найманих працівників, низький рівень середньомісячної заробітної плати;

- високий рівень «тінізації» підприємницької діяльності та трудових відносин роботодавців з найманими працівниками;

- низька конкурентоспроможність товарів, робіт і послуг;

- необхідність удосконалення механізмів регуляторної політики.

 3. Нормативно-правове регулювання

Програма по підтримці розвитку малого та середнього підприємництва в Василівській сільській територіальній громаді на 2021 – 2023 роки розроблена у відповідності до чинного законодавства в Україні:

- Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та середнього підприємництва в Україні»;                                                                                                                                        - Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»;                                                                                                                                                  - Закон України «Про державні цільові програми»;                                                                         - Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;                                                                                                                - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;                                                                    та інших нормативно-правових документів, які містять норми щодо сприяння розвитку підприємництва в Україні.

 

4. Мета, цілі та очікувані результати Програми

 

Головною метою Програми є спрямування дій органів місцевого самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських організацій та об’єднань підприємців на створення сприятливих умов для започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, поліпшення інвестиційного клімату, впровадження інновацій, ефективного державно – приватного партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток громади.

 

Основні цілі Програми:

 • створення сприятливих умов для започаткування підприємницької діяльності;
 • реалізація регуляторної політики шляхом підвищення рівня підготовки регуляторних актів, які зачіпають права та інтереси підприємців;
 • фінансово-кредитне забезпечення та матеріально-технічна підтримка розвитку малого та середнього підприємництва;
 • сприяння створенню робочих місць суб’єктами підприємництва;
 • підтримка ділової та інвестиційної активності, розвитку конкуренції на ринку товарів та послуг;
 • активізація співпраці органів влади з громадськими організаціями та об’єднаннями підприємців;
 • сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності;
 • запровадження системи консультаційних послуг для підприємців;
 • удосконалення інформаційно-консультативної, навчально-методичної та ресурсної підтримки;
 • впровадження освітніх програм з підприємницької діяльності для суб’єктів господарювання;

Очікувані результати програми:

 • Реалізація Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Василівської сільської територіальної громади Болградського  району Одеської області на 2021-2023 роки сприяє:
 • збільшенню кількості суб’єктів малого підприємництва (юридичних та фізичних осіб) за різними видами діяльності;
 • забезпеченню збільшення частки надходжень до сільського бюджету від діяльності малого та середнього підприємництва;
 • створення нових робочих місць;
 • збільшенню кількості самозайнятого населення та залученню безробітних громадян до підприємницької діяльності;
 • створення цілісної бази даних про суб’єкти малого та середнього підприємництва;
 • зміцненню громадської думки щодо позитивного соціального статусу підприємця;
 • формуванню і розвитку в суспільному вихованні етики підприємництва, його соціальної відповідальності;
 • поліпшення діяльності об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва.
 • Результатами реалізації Програми стане прискорення розвитку малого і середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, вирішення проблем зайнятості та насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

В залежності від соціально-політичного становища на державному рівні, змін в економіці та соціальній сфері, змін чинного законодавства у Програму можуть вноситись корективи.

Програмою передбачені такі заходи:

- надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам підприємницької діяльності;

- ресурсне забезпечення суб'єктів підприємництва;

- інформаційне забезпечення підприємницької діяльності.

Напрями діяльності та заходи Програми розвитку конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Одеській області на 2021-2023 роки наведені у додатку 3 до Програми.

 

5. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за станом виконання Програми здійснює виконавчий комітет Василівської  сільської ради – головний розпорядник коштів та постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,  інвестицій та міжнародного співробітництва.

Організацію та контроль за виконанням Програми здійснює фінансове управління виконавчого комітету Василівської сільської ради (далі - відповідальний виконавець) визначає першочерговість виконання заходів (Додаток 1) з урахуванням потреб малого і середнього підприємництва, наявності фінансових та інших ресурсів. Відповідальний виконавець в ході реалізації Програми забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів, у межах визначених бюджетних призначень.

Відповідальний виконавець забезпечує координацію роботи з іншими відділами виконавчого комітету Василівської сільської ради, облдержадміністрацією, районним центром зайнятості, вищі навчальні заклади, науковими установами, закладами освіти, ЗМІ, Координаційною радою місцевого соціально-економічного та культурного розвитку, кредитні установи, представниками малого і середнього підприємництва.

Відповідальний виконавець здійснює моніторинг виконання заходів Програми протягом терміну її виконання. Щорічно у складі звіту про підсумки соціально-економічного та культурного розвитку громади готує інформацію про хід виконання Програми за попередній рік та завдання на наступний.

В період реалізації заходів Програми до неї можуть вноситися зміни і доповнення після відповідного погодження на депутатських комісіях та затвердження сільською радою.

 

Секретар  сільської ради                                                 Ганна ІВАНОВА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

До Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Василівської сільської територіальної громади Болградського  району Одеської  області на 2021 – 2023 роки

 

Заходи до програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Василівської сільської територіальної громади на 2021-2023 роки

   

 

№ п/п

 

Заходи

 

Заплановані кошти

тис. грн

 

Термін виконання

 

Виконавці

1

2

3

4

5

1.

Забезпечення процедури розробки та прийняття регуляторних актів відповідно до Закону України «Про регуляторну політику у сфері підприємницької діяльності»

0,00

У визначений законодавством термін

Фінансове управління

2.

Забезпечення приведення регуляторних актів у відповідність до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління

3.

Встановлення пільг, місцевих податків для підприємців

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Відділ земельних ресурсів та екології

4.

Оприлюднення діючих місцевих регуляторних актів в ЗМІ та на офіційному сайті сільської ради

0,00

У визначений законодавством термін

Фінансове управління,

Відділ правового забезпечення

5.

Проведення семінарів, навчань та круглих столів для суб’єктів господарювання з вивченням нормативно-правової бази податкового законодавства

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Відділ правового забезпечення

6.

Надання консультативної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Відділ правового забезпечення

7.

Виявлення та проведення консультацій для бажаючих відкрити власну справу, зайнятися підприємництвом

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Відділ правового забезпечення

8.

Інформування підприємців про грантові та кредитні програми, в тому числі:

- моніторинг грантових та кредитних програм, спрямованих на розвиток бізнесу;

- оприлюднення інформації про грантові та кредитні можливості на офіційній веб-сторінці Василівської територіальної громади

(у розділі новини)

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Відділ правового забезпечення

9.

Співпраця з районним центром зайнятості щодо надання допомоги з відкриття власної справи

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Відділ правового забезпечення

10.

Сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій з метою розвитку та підтримки підприємництва в усіх сферах діяльності.

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Міжнародні програми,

Суб’єкти МСП

11.

Сприяння в межах чинного законодавства у наданні оренди,  продажу або безкоштовного користування суб’єктам малого і середнього підприємництва пустих приміщень, земельних ділянок для започаткування та ведення бізнесу.

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Відділ земельних відносин, охорони  навколишнього        середовища та архітектурно-будівельного контролю

12.

Виявлення та легалізація суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють господарську діяльність без відповідних дозвільних документів передбачених законодавством.

0,00

2021-2023 роки

Фінансове управління,

Відділ правового забезпечення

13.

Виготовлення рекламної продукції, презентаційних матеріалів для представлення громади на форумах, семінарах, конкурсах, ярмарках тощо.

0,00

кожного року

Фінансове управління,

Відділ правового забезпечення

 

Всього тис. грн.

0,0

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської  ради                                                                              Ганна ІВАНОВА

                                                          

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь