Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я про обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи   місцевого самоврядування та проходженням служби

Дата: 06.08.2021 11:28
Кількість переглядів: 314

П О П Е Р Е Д Ж Е Н Н Я

про обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи  

місцевого самоврядування та проходженням служби

 

       Законом України  "Про  службу   в   органах   місцевого самоврядування" передбачено,  що  посадові  особи місцевого    самоврядування   повинні   додержуватися  Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, забезпечувати  відповідно  до  їх повноважень ефективну діяльність органів   місцевого   самоврядування,   не   допускати   дій    чи бездіяльності,    які   можуть   зашкодити   інтересам   місцевого самоврядування та держави.

 

      Відповідно до статті  12 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"  на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

     1) визнані судом недієздатними;

     2)  які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість  не  погашена  або  не  знята  в  установленому  законом порядку;

     3)  які  за  рішенням  суду позбавлені права займати посади в органах  державної  влади  та  їх  апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;

     5)  які  у  разі  прийняття  на  службу  в  органи  місцевого самоврядування   будуть   безпосередньо   підпорядковані  близьким особам.

     На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та   обмеження,   встановлені  Законом  України  "Про  запобігання корупції".

     Посадові особи  місцевого  самоврядування  не   можуть   бути організаторами  і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають  виконанню  органами  державної  влади,  органами влади   Автономної   Республіки   Крим   чи   органами   місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

 

     Відповідно до статті стаття 12-1 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"  посадові    особи    місцевого   самоврядування   зобов’язані дотримуватися   правил   запобігання   та  врегулювання  конфлікту інтересів,   передбачених   Законом   України   "Про   запобігання  корупції".

 

     Законом України "Про запобігання  корупції" встановлено спеціальні обмеження щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави та для державних службовців (посадових та службових осіб), а саме:

 

Стаття 22. «Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища» - забороняє використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

 

Стаття 23. «Обмеження щодо одержання подарунків» - забороняє безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

 1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

 2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

 

Стаття 25. «Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності» -  забороняє:

 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

 

Стаття 26. «Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування» - забороняє:

 1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;

 2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

 3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

 

Стаття 27. «Обмеження спільної роботи близьких осіб» - забороняє посадовим особам місцевого самоврядування мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

 

Стаття 28. «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів»  - зобов’язує:

 1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника;

 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Стаття 36. «Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав» - зобов’язує  протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

       У такому випадку посадовим особам місцевого самоврядування забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

        Крім того,  призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

 

Стаття 40. «Політична нейтральність» - зобов’язує при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

 

Стаття 45. «Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» -  зобов’язує  щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

       Особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

       Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати  декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

 

Стаття 52. «Додаткові заходи здійснення фінансового контролю» - зобов’язує

 1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

 2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна  письмово повідомити про це Національне агентство.

 

Стаття 60. «Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації» - забороняє:

 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

 

 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

 

        Про встановлені   Законами  України  "Про  службу  в  органах місцевого  самоврядування"   та   "Про запобігання  корупції"  обмеження,  пов'язані  з  прийняттям  на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, попереджений:

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь