Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг у сфері реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання

Дата: 30.11.2022 14:49
Кількість переглядів: 866

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заява за формою згідно з додатками 23 і 8;

2) паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

3) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

5) документи, що підтверджують:

право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них;

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

6) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (не подається у разі здійснення реєстрації місця перебування);

7) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

2. У разі подання заяви законним представником (представником) особи, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення реєстрації місця проживання звертається до органу реєстрації - адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснено органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

10.1

Нормативно-правовіакти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку;

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;

2. За декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання / реєстрація місця проживання).

 

3. Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміни місця проживання:

1) за повідомленням територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;

2) за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

3) на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

4) за повідомленням уповноваженої особи житла.

5) За реєстрацію місця проживання / зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї адміністративний збір не справляється.

6) За реєстрацію місця перебування / зняття із зареєстрованого місця перебування адміністративний збір не справляється.

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг.

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних;

3) особа подала документи або відомості, передбачені цим Законом, не в повному обсязі;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) за декларуванням або реєстрацією місця проживання (перебування) особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

        Рішення про відмову в декларуванні/реєстрації/знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання приймається в день звернення особи, законного представника (представника), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, в яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, про що орган реєстрації інформує таких осіб із зазначенням підстав для відмови засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, в тому числі засобами Порталу Дія.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації про реєстрацію місця проживання або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Посадова особа органу реєстрації в день звернення особи або її законного представника (представника) чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або даних від органу соціального захисту населення:

інформує особу або її законного представника (представника) про реєстрацію або зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) або про відмову у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Порталу Дія;

інформує особу (осіб), місце проживання якої (яких) зняте за заявою власника житла, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку.

15.

Примітка

 Якщо під час подання документів встановлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, посадова особа органу реєстрації або адміністратор центру надання адміністративних послуг складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.

Якщо під час подання документів іноземцем чи особою без громадянства встановлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації нового місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                      від 18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ДО 14 РОКІВ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

 

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

 

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява законного представника.

 

 

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заява за формою згідно з додатками  3 і 8;

2) паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

3) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

5) згода батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування);

6) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

7) документи, що підтверджують право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

 право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням:

- довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4 до Порядку,

- копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

8) документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника, крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків.

9) письмова згода іпотеко держателя або довірчого власника, у разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності.

 

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років подається одним з її батьків або інших законних представників.

 

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

 

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку;

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;

3) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміну місця проживання.

2. За декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання / реєстрація місця проживання).

 

3. Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміни місця проживання:

1) за повідомленням територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;

2) за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

3) на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

4) за повідомленням уповноваженої особи житла.

5) За реєстрацію місця проживання / зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї адміністративний збір не справляється.

6) За реєстрацію місця перебування / зняття із зареєстрованого місця перебування адміністративний збір не справляється.

 

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення законного представника.

 

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони декларування/реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/реєстрацію місця проживання);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними (крім випадку, передбаченого пунктом 53 цього Порядку), або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини.

 

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця дитини до 14 років вноситься Реєстру територіальної громади та видається довідка про реєстрацію місця проживання або відмова в наданні адміністративної послуги.

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення одним з батьків дитини до 14 років або законним представником

 

 

15.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                                                      18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ЗНЯТТЯ ІЗ ЗАДЕКЛАРОВАНОГО/ЗАРЕЄСТРОВАНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої особою або її законним представником (представником) за формою згідно з додатком 5;

 

2) рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 

3) свідоцтво про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану;

 

4) документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;

 

5) паспортний документ особи (паспрт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця.

 

 6) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

 

7) рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;

 

8) іноземець чи особа без громадянства подають до органу реєстрації заяву про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України. До заяви додається паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився;

 

9) у разі звернення власника житла:

- заява про зняття особи із зареєстрованого місця проживання за формою згідно з додатком 6.

- документ, що посвідчує особу;

- документ, що підтверджує право власності на житло;

 

Зняття із зареєстрованого місця проживання особи за заявою співвласника житла , здійснюється за згодою іншого співвласника житла, яка надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника у заяві.

 

10) у разі подання заяви законним представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

-  документ, що посвідчує особу законного представника;

-  документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника.

 

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

 

 

11) Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

 

12) подання заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання  дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.

 

13) зняття із зареєстрованого місця проживання дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із ззареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представником.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

 

11.

Строк надання адміністративноїпослуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів.

 

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

2) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

3) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

4) дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання  батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення особисто з 14 років або його уповноважений представник у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження

15.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                                            18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір особи зареєструвати місце перебування.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) Заява за формою згідно з додатками 2 і 8;

2) Довідка про звернення за захистом в Україні;

3) Документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) документи, що підтверджують:

- право на перебування в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи.

У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця перебування особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця перебування малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою перебування батьків або законних представників (представників), або одного з них;

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

5) Згода батьків або інших законних представників дитини до 18 років;

6)  Письмова згода іпотекодержателя або довірчого власника, у разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань;

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або її законним представником (представник), уповноваженою особою житла або уповноваженою особою спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Безоплатно.

 

10.1

Нормативно-правовіакти, на підставі яких стягується плата

     -

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

-

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи .

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце перебування;

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям,  зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа реєструє своє місце перебування, не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа реєструє своє місце перебування, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації про реєстрацію місця перебування або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представникомЮ уповноваженою особою житла або уповноваженою особою спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням.

15.

Примітка

 -

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                   

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ВИДАЧА ВИТЯГУ З РЕЄСТРУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

5.

Акти  Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір особи отримати Витяг.

 

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) заяву за формою;

2) паспортний документ особи (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) або довідка про звернення за захистом в Україні;

3) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;

9) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування, будинкова книга з відповідним штампом, довідка з Єдиного державного демократичного реєстру, інформація ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представником.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна.

10.

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення.(у разі наявності відомостей)

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) особа не подала  необхідних документів або інформації;

2) у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

3) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

4) відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування.

12.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з реєстру територіальної громади

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або уповноваженому представнику та законному представнику.

14.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення реєстрації місця проживання

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, його дійсність та перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для реєстрації місця проживання особи, на відповідність діючого законодавства

 

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Внесення даних про реєстрацію місця проживання особи до Реєстру територіальної громади

Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця проживання особи.

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Строк не має перевищувати одного робочого дня.

4.

Формування  витягу з   Реєстру територіальної громади

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця проживання особи

5.

Повернення особі або її представнику паспортного документу та видача витягу з   Реєстру територіальної громади

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця проживання особи

6.

Термін надання послуги

1 день

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ДО 14 РОКІВ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються законним представником для оформлення реєстрації місця проживання дитини до 14 років

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, що його подала, його дійсність, перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для реєстрації місця проживання дитини до 14 років

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Формування заяви і внесення даних про реєстрацію місця проживання особи до Реєстру територіальної громади (ведення картотеки з питань реєстрації фізичних осіб).

Прийняття рішення про реєстрацію місця проживання дитини до 14 років або про відмову у реєстрації місця проживання особи.

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Строк не має перевищувати одного робочого дня.

4.

Формування витягу з Реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання  дітини до 14 років, а також вилучення раніше виданого витягу з Реєстру територіальної громади

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця проживання особи

5.

Повернення законному представнику свідоцтва про народження дитини та витягу з Реєстру територіальної громади, а також інші документи, що подавалися для реєстрації місця проживання дитини до 14 років

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця проживання особи

6.

Термін надання послуги

1 день

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                       

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ЗНЯТТЯ ІЗ ЗАДЕКЛАРОВАНОГО/ЗАРЕЄСТРОВАНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, його дійсність та перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи, на відповідність діючого законодавства

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Формування заяви і внесення даних про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи до Реєстру територіальної громади (ведення картотеки з питань реєстрації фізичних осіб).

Прийняття рішення про зняття з із        задекларованого/зареєстрованого або про відмову у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи.

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Строк не має перевищувати одного робочого дня.

4.

Оформлення витягу з реєстру територіальної громади про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання  дітям до 14 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, а також вилучення раніше виданого витягу про реєстрацію місця проживання.

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення

5.

Повернення особі або її представнику, паспортного документу, а також документи, що подавалися для зняття із       задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення

6.

Термін надання послуги

1 день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення реєстрації місця перебування

 

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, його дійсність та перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для реєстрації місця перебування особи, на відповідність діючого законодавства

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Внесення даних про реєстрацію місця перебування особи до Реєстру територіальної громади.

Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця перебування особи.

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Строк не має перевищувати одного робочого дня.

4.

Формування  витягу з   Реєстру територіальної громади

Адміністратор

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця перебування особи

5.

Повернення особі або її представнику паспортного документу та видача витягу з   Реєстру територіальної громади

Адміністратор

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця перебування особи

6.

Термін надання послуги

1 день

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                       

від 18.11.2022 р.  № 742

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ВИДАЧА ВИТЯГУ З РЕЄСТРУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для надання витягу з Реєстру територіальної громади

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особи, його дійсність та перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для надання витягу з Реєстру територіальної громади, на відповідність діючого законодавства

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Формування заяви і внесення даних про особу до Реєстру територіальної громади (ведення картотеки з питань реєстрації фізичних осіб).

У разі необхідності прийняття рішення про відмову у видачі витягу.

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

4.

Формування витягу з Реєстру територіальної громади.

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

5.

Повернення особі або її представнику, паспортного документу та видача витягу з Реєстру територіальної громади

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

6.

Термін надання послуги

1 день

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заява за формою згідно з додатками 23 і 8;

2) паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

3) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

5) документи, що підтверджують:

право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них;

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

6) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (не подається у разі здійснення реєстрації місця перебування);

7) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

2. У разі подання заяви законним представником (представником) особи, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення реєстрації місця проживання звертається до органу реєстрації - адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснено органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

10.1

Нормативно-правовіакти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку;

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;

2. За декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання / реєстрація місця проживання).

 

3. Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміни місця проживання:

1) за повідомленням територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;

2) за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

3) на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

4) за повідомленням уповноваженої особи житла.

5) За реєстрацію місця проживання / зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї адміністративний збір не справляється.

6) За реєстрацію місця перебування / зняття із зареєстрованого місця перебування адміністративний збір не справляється.

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг.

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних;

3) особа подала документи або відомості, передбачені цим Законом, не в повному обсязі;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) за декларуванням або реєстрацією місця проживання (перебування) особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

        Рішення про відмову в декларуванні/реєстрації/знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання приймається в день звернення особи, законного представника (представника), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, в яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, про що орган реєстрації інформує таких осіб із зазначенням підстав для відмови засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, в тому числі засобами Порталу Дія.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації про реєстрацію місця проживання або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Посадова особа органу реєстрації в день звернення особи або її законного представника (представника) чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або даних від органу соціального захисту населення:

інформує особу або її законного представника (представника) про реєстрацію або зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) або про відмову у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Порталу Дія;

інформує особу (осіб), місце проживання якої (яких) зняте за заявою власника житла, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку.

15.

Примітка

 Якщо під час подання документів встановлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, посадова особа органу реєстрації або адміністратор центру надання адміністративних послуг складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.

Якщо під час подання документів іноземцем чи особою без громадянства встановлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації нового місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                      від 18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ДО 14 РОКІВ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

 

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

 

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява законного представника.

 

 

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заява за формою згідно з додатками  3 і 8;

2) паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

3) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

5) згода батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування);

6) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

7) документи, що підтверджують право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

 право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням:

- довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4 до Порядку,

- копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

8) документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника, крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків.

9) письмова згода іпотеко держателя або довірчого власника, у разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності.

 

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років подається одним з її батьків або інших законних представників.

 

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

 

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку;

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;

3) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміну місця проживання.

2. За декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання / реєстрація місця проживання).

 

3. Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміни місця проживання:

1) за повідомленням територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;

2) за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

3) на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

4) за повідомленням уповноваженої особи житла.

5) За реєстрацію місця проживання / зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї адміністративний збір не справляється.

6) За реєстрацію місця перебування / зняття із зареєстрованого місця перебування адміністративний збір не справляється.

 

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення законного представника.

 

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони декларування/реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/реєстрацію місця проживання);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними (крім випадку, передбаченого пунктом 53 цього Порядку), або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини.

 

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця дитини до 14 років вноситься Реєстру територіальної громади та видається довідка про реєстрацію місця проживання або відмова в наданні адміністративної послуги.

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення одним з батьків дитини до 14 років або законним представником

 

 

15.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                                                      18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ЗНЯТТЯ ІЗ ЗАДЕКЛАРОВАНОГО/ЗАРЕЄСТРОВАНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої особою або її законним представником (представником) за формою згідно з додатком 5;

 

2) рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 

3) свідоцтво про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану;

 

4) документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;

 

5) паспортний документ особи (паспрт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця.

 

 6) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

 

7) рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;

 

8) іноземець чи особа без громадянства подають до органу реєстрації заяву про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України. До заяви додається паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився;

 

9) у разі звернення власника житла:

- заява про зняття особи із зареєстрованого місця проживання за формою згідно з додатком 6.

- документ, що посвідчує особу;

- документ, що підтверджує право власності на житло;

 

Зняття із зареєстрованого місця проживання особи за заявою співвласника житла , здійснюється за згодою іншого співвласника житла, яка надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника у заяві.

 

10) у разі подання заяви законним представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

-  документ, що посвідчує особу законного представника;

-  документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника.

 

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

 

 

11) Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

 

12) подання заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання  дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.

 

13) зняття із зареєстрованого місця проживання дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із ззареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представником.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

 

11.

Строк надання адміністративноїпослуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів.

 

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

2) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

3) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

4) дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання  батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення особисто з 14 років або його уповноважений представник у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження

15.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                                            18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір особи зареєструвати місце перебування.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) Заява за формою згідно з додатками 2 і 8;

2) Довідка про звернення за захистом в Україні;

3) Документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) документи, що підтверджують:

- право на перебування в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи.

У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця перебування особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця перебування малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою перебування батьків або законних представників (представників), або одного з них;

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

5) Згода батьків або інших законних представників дитини до 18 років;

6)  Письмова згода іпотекодержателя або довірчого власника, у разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань;

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або її законним представником (представник), уповноваженою особою житла або уповноваженою особою спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Безоплатно.

 

10.1

Нормативно-правовіакти, на підставі яких стягується плата

     -

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

-

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи .

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце перебування;

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям,  зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа реєструє своє місце перебування, не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа реєструє своє місце перебування, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації про реєстрацію місця перебування або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представникомЮ уповноваженою особою житла або уповноваженою особою спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням.

15.

Примітка

 -

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                   

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ВИДАЧА ВИТЯГУ З РЕЄСТРУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

5.

Акти  Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір особи отримати Витяг.

 

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) заяву за формою;

2) паспортний документ особи (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) або довідка про звернення за захистом в Україні;

3) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;

9) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування, будинкова книга з відповідним штампом, довідка з Єдиного державного демократичного реєстру, інформація ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представником.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна.

10.

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення.(у разі наявності відомостей)

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) особа не подала  необхідних документів або інформації;

2) у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

3) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

4) відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування.

12.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з реєстру територіальної громади

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або уповноваженому представнику та законному представнику.

14.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення реєстрації місця проживання

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, його дійсність та перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для реєстрації місця проживання особи, на відповідність діючого законодавства

 

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Внесення даних про реєстрацію місця проживання особи до Реєстру територіальної громади

Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця проживання особи.

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Строк не має перевищувати одного робочого дня.

4.

Формування  витягу з   Реєстру територіальної громади

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця проживання особи

5.

Повернення особі або її представнику паспортного документу та видача витягу з   Реєстру територіальної громади

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця проживання особи

6.

Термін надання послуги

1 день

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ДО 14 РОКІВ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються законним представником для оформлення реєстрації місця проживання дитини до 14 років

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, що його подала, його дійсність, перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для реєстрації місця проживання дитини до 14 років

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Формування заяви і внесення даних про реєстрацію місця проживання особи до Реєстру територіальної громади (ведення картотеки з питань реєстрації фізичних осіб).

Прийняття рішення про реєстрацію місця проживання дитини до 14 років або про відмову у реєстрації місця проживання особи.

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Строк не має перевищувати одного робочого дня.

4.

Формування витягу з Реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання  дітини до 14 років, а також вилучення раніше виданого витягу з Реєстру територіальної громади

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця проживання особи

5.

Повернення законному представнику свідоцтва про народження дитини та витягу з Реєстру територіальної громади, а також інші документи, що подавалися для реєстрації місця проживання дитини до 14 років

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця проживання особи

6.

Термін надання послуги

1 день

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                       

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ЗНЯТТЯ ІЗ ЗАДЕКЛАРОВАНОГО/ЗАРЕЄСТРОВАНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, його дійсність та перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи, на відповідність діючого законодавства

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Формування заяви і внесення даних про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи до Реєстру територіальної громади (ведення картотеки з питань реєстрації фізичних осіб).

Прийняття рішення про зняття з із        задекларованого/зареєстрованого або про відмову у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи.

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Строк не має перевищувати одного робочого дня.

4.

Оформлення витягу з реєстру територіальної громади про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання  дітям до 14 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, а також вилучення раніше виданого витягу про реєстрацію місця проживання.

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення

5.

Повернення особі або її представнику, паспортного документу, а також документи, що подавалися для зняття із       задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення

6.

Термін надання послуги

1 день

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для оформлення реєстрації місця перебування

 

Адміністратор

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особі, його дійсність та перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для реєстрації місця перебування особи, на відповідність діючого законодавства

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Внесення даних про реєстрацію місця перебування особи до Реєстру територіальної громади.

Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову у реєстрації місця перебування особи.

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

Строк не має перевищувати одного робочого дня.

4.

Формування  витягу з   Реєстру територіальної громади

Адміністратор

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця перебування особи

5.

Повернення особі або її представнику паспортного документу та видача витягу з   Реєстру територіальної громади

Адміністратор

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

В день прийняття рішення про  реєстрацію місця перебування особи

6.

Термін надання послуги

1 день

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                  

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                       

від 18.11.2022 р.  № 742

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ВИДАЧА ВИТЯГУ З РЕЄСТРУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

№ з/п

Етапи послуги

Відповідальна посадова особа

Структурний підрозділ

 

Термін виконання

 

1.

Прийом документів, що подаються заявником або його законним представником для надання витягу з Реєстру територіальної громади

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

2.

Перевірка належності паспортного документа особи, його дійсність та перевірка інформації що міститься в наданих документах, необхідних для надання витягу з Реєстру територіальної громади, на відповідність діючого законодавства

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

3.

Формування заяви і внесення даних про особу до Реєстру територіальної громади (ведення картотеки з питань реєстрації фізичних осіб).

У разі необхідності прийняття рішення про відмову у видачі витягу.

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

4.

Формування витягу з Реєстру територіальної громади.

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

5.

Повернення особі або її представнику, паспортного документу та видача витягу з Реєстру територіальної громади

 

Адміністратор

 

 

відділ «Центр надання адміністративних послуг»

У день звернення

6.

Термін надання послуги

1 день

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заява за формою згідно з додатками 23 і 8;

2) паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

3) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

5) документи, що підтверджують:

право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників (представників), або одного з них;

право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

6) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (не подається у разі здійснення реєстрації місця перебування);

7) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).

2. У разі подання заяви законним представником (представником) особи, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги з оформлення реєстрації місця проживання звертається до органу реєстрації - адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області повноваження якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснено органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

10.1

Нормативно-правовіакти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку;

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;

2. За декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання / реєстрація місця проживання).

 

3. Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміни місця проживання:

1) за повідомленням територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;

2) за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

3) на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

4) за повідомленням уповноваженої особи житла.

5) За реєстрацію місця проживання / зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї адміністративний збір не справляється.

6) За реєстрацію місця перебування / зняття із зареєстрованого місця перебування адміністративний збір не справляється.

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів/в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг.

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних;

3) особа подала документи або відомості, передбачені цим Законом, не в повному обсязі;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) за декларуванням або реєстрацією місця проживання (перебування) особи звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

        Рішення про відмову в декларуванні/реєстрації/знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання приймається в день звернення особи, законного представника (представника), уповноваженої особи житла або уповноваженої особи спеціалізованої соціальної установи, іншого надавача соціальних послуг з проживанням, в яких зазначеним особам надаються соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, про що орган реєстрації інформує таких осіб із зазначенням підстав для відмови засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, в тому числі засобами Порталу Дія.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації про реєстрацію місця проживання або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Посадова особа органу реєстрації в день звернення особи або її законного представника (представника) чи в день отримання документів від центру надання адміністративних послуг або представника спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або даних від органу соціального захисту населення:

інформує особу або її законного представника (представника) про реєстрацію або зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування) або про відмову у знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку, у тому числі засобами Порталу Дія;

інформує особу (осіб), місце проживання якої (яких) зняте за заявою власника житла, засобами поштового, телефонного або електронного зв’язку.

15.

Примітка

 Якщо під час подання документів встановлено, що особа, яка є громадянином України, звернулася для реєстрації нового місця проживання після закінчення 30 календарних днів після зняття з реєстрації з попереднього місця проживання або подала для реєстрації місця проживання недійсний паспорт громадянина України, посадова особа органу реєстрації або адміністратор центру надання адміністративних послуг складає протокол про адміністративне правопорушення відповідно до статті 197 Кодексу України  про адміністративні правопорушення.

Якщо під час подання документів іноземцем чи особою без громадянства встановлено, що вони звернулися для реєстрації місця проживання після закінчення 30 календарних днів з дня отримання посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, зняття з реєстрації попереднього місця проживання або подала для реєстрації нового місця проживання недійсний документ, іноземця чи особу без громадянства направляють до територіального підрозділу ДМС відповідно до території обслуговування для вжиття до них заходів адміністративного впливу або інших заходів, визначених законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                      від 18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ДО 14 РОКІВ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

 

1.

 

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

 

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

 

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

 

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

 

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

 

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

 

Умови отримання адміністративної послуги

 

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява законного представника.

 

 

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заява за формою згідно з додатками  3 і 8;

2) паспортний документ особи або довідку про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування);

3) свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років), крім іноземців та осіб без громадянства, або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства);

5) згода батьків або законних представників (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування);

6) відомості або документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

7) документи, що підтверджують право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

 право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням:

- довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4 до Порядку,

- копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

8) документи, що підтверджують повноваження особи як законного представника, крім випадків, якщо законними представниками дитини є її батьки чи один із батьків.

9) письмова згода іпотеко держателя або довірчого власника, у разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності.

 

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява про реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років подається одним з її батьків або інших законних представників.

 

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

 

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку;

2) 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку;

3) 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, – за зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміну місця проживання.

2. За декларування місця проживання / реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу (декларування місця проживання / реєстрація місця проживання).

 

3. Адміністративний збір не справляється у разі зняття із задекларованого / зареєстрованого місця проживання / зміни місця проживання:

1) за повідомленням територіального органу або підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;

2) за повідомленням спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням;

3) на підставі судового рішення, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

4) за повідомленням уповноваженої особи житла.

5) За реєстрацію місця проживання / зміну місця проживання дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім’ї адміністративний збір не справляється.

6) За реєстрацію місця перебування / зняття із зареєстрованого місця перебування адміністративний збір не справляється.

 

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення законного представника.

 

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони декларування/реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/реєстрацію місця проживання);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними (крім випадку, передбаченого пунктом 53 цього Порядку), або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини.

 

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця дитини до 14 років вноситься Реєстру територіальної громади та видається довідка про реєстрацію місця проживання або відмова в наданні адміністративної послуги.

 

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Звернення одним з батьків дитини до 14 років або законним представником

 

 

15.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                                                      18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ЗНЯТТЯ ІЗ ЗАДЕКЛАРОВАНОГО/ЗАРЕЄСТРОВАНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 року № 5492-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

 Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від  22 вересня 2011 року № 3773-VI

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» від 10.12.2015 № 888-VIII

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

            Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994   №3857-XII

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

            Постанова КМУ від 28.12.2020 № 1364 «Про реалізацію експериментального проекту щодо реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в електронній формі»

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019   № 1113 «Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check''»

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019   № 691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини»

           Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016   № 921 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах України за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Заява фізичної особи/законного представника/ представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку, за встановленою формою.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої особою або її законним представником (представником) за формою згідно з додатком 5;

 

2) рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

 

3) свідоцтво про смерть або відомостей про державну реєстрацію смерті з Державного реєстру актів цивільного стану;

 

4) документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору;

 

5) паспортний документ особи (паспрт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця.

 

 6) військово-обліковий документ (для громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

 

7) рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом ДМС, або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв’язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном;

 

8) іноземець чи особа без громадянства подають до органу реєстрації заяву про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у зв’язку з припиненням підстав для перебування на території України. До заяви додається паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні, у тому числі строк дії яких закінчився;

 

9) у разі звернення власника житла:

- заява про зняття особи із зареєстрованого місця проживання за формою згідно з додатком 6.

- документ, що посвідчує особу;

- документ, що підтверджує право власності на житло;

 

Зняття із зареєстрованого місця проживання особи за заявою співвласника житла , здійснюється за згодою іншого співвласника житла, яка надається особисто або через представника та підтверджується підписом такого співвласника або його представника у заяві.

 

10) у разі подання заяви законним представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

-  документ, що посвідчує особу законного представника;

-  документ, що підтверджує повноваження особи, як законного представника.

 

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

 

 

11) Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.

 

12) подання заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання  дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.

 

13) зняття із зареєстрованого місця проживання дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них, крім випадку зняття із ззареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представником.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга є платною.

 

10.1

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»

Закон України «Про надання адміністративних послуг»

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

 

11.

Строк надання адміністративноїпослуги

У день безпосереднього звернення особи чи в день подання особою або її представником документів.

 

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

2) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

3) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

4) дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця проживання  батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Суб’єкт звернення особисто з 14 років або його уповноважений представник у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та засвідчує його повноваження

15.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                       рішенням сесії Василівської сільської ради

                                                                            18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

 

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

-

Умови отримання адміністративної послуги

7.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір особи зареєструвати місце перебування.

8.

Вичерпний перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги

 

1) Заява за формою згідно з додатками 2 і 8;

2) Довідка про звернення за захистом в Україні;

3) Документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України;

4) документи, що підтверджують:

- право на перебування в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи.

У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця перебування особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагаються під час реєстрації місця перебування малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою перебування батьків або законних представників (представників), або одного з них;

- право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням (довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, іншого надавача соціальних послуг з проживанням за формою згідно з додатком 4, копія посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у таких установах або закладах);

5) Згода батьків або інших законних представників дитини до 18 років;

6)  Письмова згода іпотекодержателя або довірчого власника, у разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань;

У разі подання заяви законним представником (представником) особи, додатково подаються:

1) документ, що посвідчує особу законного представника (представника);

2) документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законним представником малолітньої дитини.

9.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або її законним представником (представник), уповноваженою особою житла або уповноваженою особою спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням.

10.

Платність надання адміністративної послуги

Безоплатно.

 

10.1

Нормативно-правовіакти, на підставі яких стягується плата

     -

10.2

Розмір та порядок внесення плати за платну адміністративну

послугу

-

11.

Строк надання адміністративної послуги

У день безпосереднього звернення особи .

12.

Перелік підстав відмови у наданні адміністративної послуги

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа реєструє як місце перебування;

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям,  зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа реєструє своє місце перебування, не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа реєструє своє місце перебування, наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій стосовно цієї дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо зареєстрованого місця перебування батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, наведеним у заяві (декларації), поданій цією дитиною.

13.

Результат надання адміністративної послуги

Внесення до Реєстру територіальної громади інформації про реєстрацію місця перебування або відмова в наданні адміністративної послуги.

14.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представникомЮ уповноваженою особою житла або уповноваженою особою спеціалізованої соціальної установи, закладу для бездомних осіб, іншого надавача соціальних послуг з проживанням.

15.

Примітка

 -

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                   

                                                                                  рішенням сесії Василівської сільської ради                                                                      

від 18.11.2022 р.  № 742

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги

 

ВИДАЧА ВИТЯГУ З РЕЄСТРУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Василівської сільської ради Болградського району Одеської області

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

 68752, Одеська область, Болградський район,             с. Василівка, вул.Миру, 111

 

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця  - з 8:00 год. до 17:00 год.;

Обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.

Вихідні дні – субота, неділя

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

Номер телефону (факсу) 80982113261.

Електронна адреса : vasylivskagr.gov.ua

Електронна пошта: cnap_vasilivka@ukr.net

Нормативні акти, якими регламентується надання

адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні від 05.11. 2021 року №1871-IX

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР

Закон України «Про адміністративні послуги» від 06.09.2012 № 5203-VI

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV

5.

Акти  Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 07.02.2022 № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»

Умови отримання адміністративної послуги

6.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Намір особи отримати Витяг.

 

7.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання

адміністративної послуги, а також вимоги до них

1) заяву за формою;

2) паспортний документ особи (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) або довідка про звернення за захистом в Україні;

3) документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника;

9) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування, будинкова книга з відповідним штампом, довідка з Єдиного державного демократичного реєстру, інформація ГУ Державної міграційної служби України в Одеській області.

8.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто з 14 років, представником на підставі довіреності, законним представником.

9.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Адміністративна послуга безоплатна.

10.

Строк надання адміністративної послуги

В день звернення.(у разі наявності відомостей)

11.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1) особа не подала  необхідних документів або інформації;

2) у поданих документах містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними;

3) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

4) відсутність відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування.

12.

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з реєстру територіальної громади

13.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або уповноваженому представнику та законному представнику.

14.

Примітка

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО