Василівська громада
Одеська область, Болградський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОГРАМА цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території Василівської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки

Дата: 15.12.2022 13:10
Кількість переглядів: 116

ПРОГРАМА

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на території

Василівської сільської територіальної громади

на 2021-2024 роки

 

1.  Обґрунтування необхідності Програми

Відповідно до статті 19 Кодексу цивільного захисту України до повноважень органів місцевого самоврядування належить забезпечення цивільного захисту на відповідній території, а також розроблення та забезпечення реалізації місцевих програм у цій сфері, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, забезпечення техногенної та пожежної безпеки.

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні пріоритетним напрямком діяльності  органів місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення належного захисту населення і територій громад від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, в першу чергу попередження та гасіння пожеж.

Внаслідок змін клімату, що відбуваються в останні 30 років, кількість надзвичайних ситуацій природного характеру має сталу тенденцію до збільшення та зростання їх інтенсивності.

В цих умовах особливу актуальність мають попереджувальні заходи, спрямовані на зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру та адаптаційні заходи, спрямовані на зменшення збитків від надзвичайних ситуацій природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. Ліквідація наслідків аварій, катастроф, стихійних лих та пожеж потребує значних зусиль та залучення великої кількості особового складу і техніки підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Розроблення програми цивільного захисту,техногенної та пожежної безпеки  Василівської сільської територіальної громади на 2021-2024 роки (далі - Програма) викликана необхідністю належного забезпечення реагування на надзвичайні ситуації (події), стихійні лиха та пожежі на території громади та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню. 

2. Визначення мети Програми

Метою Програми є впровадження заходів щодо підвищення рівня безпеки  життєдіяльності населення і захищеності території від пожеж, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зниження ризику виникнення таких ситуацій, забезпечення своєчасної протидії пожежам, захисту населення, навколишнього природного середовища, об’єктів та майна від їх наслідків, створення належних умов для ефективної діяльності пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС України та підрозділів місцевої пожежної охорони на території населених пунктів Василівської сільської територіальної громади.

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми,                                     обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення найгостріших проблемних питань у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, що існують на території населених пунктів Василівської  сільської територіальної громади на визначений період.

У рамках Програми передбачається здійснити ряд заходів, які обґрунтують  вибір оптимального розв’язання проблемних питань забезпечення техногенної та пожежної безпеки, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та заходів підвищення рівня цивільного захисту населення, територій  Василівської сільської територіальної громади.

Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, недопущення загибелі і травмування людей під час надзвичайних ситуацій (подій) можливо шляхом підвищення рівня готовності сил цивільного захисту, які дислокуються на території Василівської сільської територіальної громади, вжиття комплексу попереджувальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, а також обізнаності населення щодо дій у разі їх виникнення.

          З цією метою передбачається:

 • провести навчання населення з питань пожежної безпеки та щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій з метою створення безпечних умов його життєдіяльності та провадження господарської діяльності;
 • відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 №775 створити місцевий матеріальний резерв з метою надання термінової допомоги постраждалому населенню, здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та проведення невідкладних відновлювальних робіт;

         Фінансування Програми здійснюється з місцевого бюджету.

         Обсяги та джерела фінансування Програми викладені в додатку 2.

Орієнтовний обсяг бюджетного призначення за рахунок бюджету громади складає 40,00 тис. грн

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік та здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний рік.

          Строк реалізації Програми – 2021-2024 роки.

 

4.  Напрями діяльності та заходи Програми

 

Напрямами реалізації Програми є:

створення матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню;

- інформаційно-аналітичне забезпечення профілактичної діяльності з питань безпеки життєдіяльності населення;

- забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах;

Напрями діяльності та заходи Програми наведені у додатку 3.

                                 

5. Очікувані результати та ефективність Програми

 

Виконання заходів Програми дозволить:

 • підвищити рівень готовності органів влади до ліквідації надзвичайних ситуацій;
 • підвищити ефективність оперативної готовності та комплексного реагування на надзвичайні ситуації, створити безпечні умови проживання населення;

- забезпечити у кожному населеному пункті Василівської сільської територіальної громади гарантований рівень техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.

 

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Реалізація Програми забезпечується Василівською сільською радою з Болградським міськрайонним  сектором ГУ ДСНС України в Одеській області  в межах встановленої чинним законодавством компетенції.

Безпосередній контроль за виконанням напрямів і заходів Програми та координація діяльності між виконавцями Програми здійснюється Болградським міськрайонним  сектором ГУ ДСНС України в Одеській області. 

 Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюють головні розпорядники коштів, відповідальні за виконання окремих завдань і заходів Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми, не пізніше ніж у двомісячний строк, Болградський міськрайонний  сектор  ГУ ДСНС України в Одеській області  складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд Василівської сільської ради Болградського району Одеської області разом із  пояснювальною запискою.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Ганна ІВАНОВА

 

Додаток 1 до Програми

 

ПАСПОРТ

Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

на території Василівської  сільської територіальної громади

на 2021-2024 роки

 

 1.  

Ініціатор розроблення програми

Болградський міськрайонний  сектор  ГУ ДСНС України в Одеській області 

 1.  

Розробник програми

Василівська  сільська рада Болградського району Одеської області

 1.  

Співрозробник програми

Болградський міськрайонний  сектор  ГУ ДСНС України в Одеській області 

 1.  

Відповідальні виконавці                 програми

Василівська сільська рада Болградського району Одеської області,

Болградський міськрайонний  сектор  ГУ ДСНС України в Одеській області 

 1.  

Учасники програми

Василівська сільська рада Болградського району Одеської області,

Болградський міськрайонний  сектор  ГУ ДСНС України в Одеській області 

 1.  

Термін реалізації програми

2021-2024 роки

 1.  

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Бюджет  сільської ради

 1.  

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього (тис.грн.)

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

на території Василівської сільської територіальної громади

на 2021-2024 роки

 

 

Обсяг коштів,                                       які пропонується залучити                          для виконання Програми

(тис. грн.)

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(тис. грн.)

2021 рік

2022 рік

2023 рік

2024 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

10,0

10,0

40,0

40,0

100,0

 місцевий  бюджет Василівської сільської ради

10,0

10,0

40,0

40,0

100,0

 

Примітка: передбачається фінансування заходів Програми з місцевого бюджету сільської ради, у межах наявних фінансових ресурсів.

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Напрями діяльності та заходи

 Програми цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

Василівської  сільської ради Болградського району Одеської області

на 2021 - 2024 роки

 

 

 

№ з/п

Назва напряму

діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний результат

 

Всього

2021

2022

2023

2024

 

1.

Створення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надання невідкладної допомоги постраждалому населенню

Закупівля, у т. ч.

2021-2024

Сільська рада

Бюджет сільської ради

100.0

10.0

10.0

40.0

40.0                                                

Підвищення рівня безпеки населення і захищеності території від пожеж, надзвичайних ситуацій на території населених пунктів Василівської територіальної громади.

 

 

 

100.0

 

 

10.0

 

 

10.0

 

 

40.0

 

 

40.0

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів на придбання з ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області для 17 ДПРЧ ПММ (бензину А-92)

 

ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ

З бюджету

сільської ради

 

 

 

100.0

10.0

10.0

40.0

40.0

 

 

 

                                                                                                                                                                                

Примітка: передбачається фінансування заходів Програми з місцевого бюджету сільської ради, у межах наявних фінансових ресурсів


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь